Month: June 2019

Iako postoji interesovanje za kriptovalute, tek svaka deseta osoba razume kako one funkcionišu

Novo istraživanje kompanije Kaspersky otkrilo je da nedostatak razumevanja i poverenja sprečava potrošače da koriste kriptovalute. Izveštaj kompanije Kaspersky, „Neistražena teritorija: zašto su potrošači još uvek oprezni da usvoje kriptovalute”, pokazuje da iako 29% ljudi ima određeno znanje o kriptovalutama i iako postoji određena potražnja za njima, tek svaka deseta (10%) osoba u potpunosti razume kako one funkcionišu.

Studija kompanije Kaspersky pokazuje da bi 38% ljudi prestalo da koristi društvene mreže za zagarantovanu doživotnu privatnost podataka

Nedavni izveštaj kompanije Kaspersky, „Prava vrednost digitalne privatnosti: da li korisnici potcenjuju sebe?”, pokazuje da bi četiri od deset korisnika (38%) prestalo da koristi svoje naloge na društvenim mrežama kako bi zagaranovali doživotnu privatnost svojih podataka. Strahovi u vezi sa zaštitom digitalne privatnosti kod korisnika izazivaju anksioznost u pogledu korišćenja i distribucije njihovih ličnih informacija na internetu. Izveštaj ističe kako i zašto lični podaci korisnika njima postaju neverovatno vredni.