BES12 i Samsung KNOX – Garantovano najviši standardi mobilne sigurnosti

Podrška BES12 platforme konceptu Samsung KNOX pruža sigurno upravljanje poslovnim mobilnim komunikacijama (EMM) za sve Android korisnike

Jedinstvena kombinacija BES12, Blackberry EMM platforme koja zadovoljava najviše bezbednosne standarde, i Samsung KNOX uređaja, omogućava poslovnim korisnicima upravljanje mobilnim komunikacijama uz poštovanje najviših standarda sigurnosti koji trenutno postoje. Ovom saradnjom spojene su opcije i funkcije EMM-a i KNOX-a – rešenja za najefikasnije upravljanje poslovnom mobilnošću i najmoćnijom sigurnosnom platformom za Android uređaje.

Smasung Knox
Smasung Knox10

Kroz samo jednu platformu, poslovnim korisnicima je omogućeno sigurno upravljanje svim mobilnim uređajima. Samsung KNOX i BES12 zadovoljavaju rastuće potrebe kompanija za visokim stepenom sigurnosti korporativnih informacija, uz istovremenu zaštitu privatnih korisničkih podataka. Zajednička platforma nudi unapređeno korisničko iskustvo uz prepoznatljiv Android interfejs za poslovne aplikacije u Samsung KNOX Workspace softveru.

BES12 podrška Samsung KNOX-u unapređuje postojeće funkcije obe platforme, a ključne karakteristike koje ona omogućava su:

  • Ojačava sigurnosne standarde koncepata BYOD (Bring Your Own Device), COPE (Corporate Owned, Personally Enabled) i COBO (Corporate Owned, Business Only) za sve Android uređaje
  • Pojednostavljeni korisnički interfejs i redukovanje ukupnih troškova mobilnog komuniciranja
  • Štiti postojeća ulaganja u sopstvene ili korporativne uređaje
  • Olakšava mobilno upravljanje putem postojanja jedinstvene platforme za iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry 10, BlackBerry OS i Samsung KNOX sisteme
  • BlackBerry sigurno povezivanje (Secure Connectivity) se proširuje na Samsung KNOX uređaje