Ericsson Mobility Report istraživanje: kašnjenje u preuzimanju video sadržaja je stresno za korisnike mobilnih telefona

mobile

Izdanje Ericsson Mobility Report izveštaja koje je predstavljeno na Svetskom kongresu mobilne telefonije otkriva uticaj različitih nivoa učinka mreže na korisnike pametnih telefona i njihovu percepciju mobilnih operatora i pružalaca digitalnih usluga.

ericsson drustvo

U sklopu istraživanja je korišćena neuro-tehnologija kako bi se objektivno izmerili emotivni odgovori na različita iskustva u vezi sa pametnim telefonima. Kašnjenja u učitavanju veb strana i video sadržaja u okolnostima rada u kratkim vremenskim rokovima uzrokuju da se rad srca korisnika mobilnih telefona ubrza u proseku za 38%. Kašnjenje od 6 sekundi u puštanju video sadržaja povećava nivo stresa za trećinu. Kada se to sagleda u kontekstu, ovaj stres je jednak nivou stresa prilikom polaganja ispita iz matematike ili gledanja horor filma kada ste sami u kući, a veći je od nivoa stresa uzrokovanog stajanjem na ivici veštačke litice. Kada video počne, dodatne pauze tokom njegovog emitovanja mogu da dovedu do drastičnog povećanja nivoa stresa.

U ovom istraživanju, Net Promoter Score (NPS) faktor operatora se značajno povećava- za 4,5%- kada oni pružaju iskustvo bez kašnjenja. Ovi rezultati se reflektuju i u merenju emocionalne interakcije, a izmereni su korišćenjem motivacionog indeksa koji se zasniva na neuro-tehnologiji.

Međutim, NPS operatora pada za 4% kada su prisutna umerena kašnjenja u plasiranju sadržaja i ponovnog učitavanja. Zanimljivo je da su umerena kašnjenja dvostruko negativna po operatore: dovode do smanjenja interakcije korisnika sa brendom i povećane interakcije sa konkurencijom.

Još neke zanimljivosti iz Ericsson Mobility Report izveštaja su:

  • Video sadržaj i društvene mreže su najbolji stimulansi za rast protoka mobilnog saobraćaja. Saobraćaj podataka na društvenim mrežama u narednih šest godina povećaće se za 12 puta u poređenju sa prethodnih šest godina.
  • Rast od 68 miliona mobilnih pretplatnika je zabeležen u četvrtom kvartalu 2015. godine, a najviše novih pretplatnika je u Indiji (21 milion), Kini (6 miliona), SAD-u i Mjanmaru (po 5 miliona) i u Nigeriji (3 miliona).
  • Ukupan broj mobilnih pretplatnika na kraju 2015. godine je stigao do 100% penetracije na cifri od 7,3 milijarde pretplatnika- to znači da je broj mobilnih pretplatnika jednak broju celokupne svetske populacije.
  • Mobilni saobraćaj na globalnom nivou je porastao za 65% u roku od godinu dana, posmatrajući poslednje kvartale 2014. i 2015. godine.
  • Postoji jedna milijarda LTE pretplatnika širom sveta, a u četvrtom kvartalu je dodato njih 160 miliona.