Gadgets · Hardware

Altec Lansing Expressionist BASS 2.2

Čuli smo za 2.2 i 5.1, ali šta boga mu sad znači 2.2?

Odgovor je jednostavan, oznaka iza tačke (Altec Lansing Expressionist BASS 2.2) označava broj bas zvučnika, a ih kako u slučaju ovog Altec Lansing sistema imamo 2, to samo znači da su subwoofer integrisani sa visokotoncima u dva kućišta.

Novi koncept uklanja subwoofere ispod naših nogu, obogaćuje zvuk i smanjuje broj dosadnih kablova. Ovi PC zvučnici su planirani za pozicioniranje na stolu, visoki su 25cm , a u osnovi njihovog kupastog tela smešteni su subwooferi koji preko stone površine radijalno raspršuju duboke tonove.
Cena:Od 100 evra; www.alteclansing.com

One thought on “Altec Lansing Expressionist BASS 2.2

  1. Aca

    Da li si koristio ove Interesantne zvučnike?
    Može li da se napravi paralela sa nekim od dosadašnjih modela?

Leave a Reply