Hardware

AMD najavio heterogeni C++ AMP kompajler najnovije verzije

 AMD  je u saradnji sa Microsoft®-om (NASDAQ: MSFT) danas najavio objavljivanje C++ AMP verzije 1.2 , po prvi put dostupnu i na Linux i na Windows platformama. Ova objava predstavlja još jedan korak napred ka AMD-ovom cilju podrške više platformskih rešenjima, većeg broja programskih jezika i stalnom doprinosu zajednici otvorenog-koda. Alat, koji se oslanja na Clang i na LLVM, programerima koji žele da upotrebe punu snagu modernih heterogenih platformi koje pokrivaju servere, PC računare i prenosive uređaje, uvećava produktivnost i olakšava upotrebu.

“AMD ima konzistentnu istoriju unapređivanja programerskog iskustva, i ponosni smo što smo prvi kreirali implementaciju C++ AMP jezika otvorenog-koda koja omogućava veće performanse i veću energetsku efikasnost aplikacija,” kaže Mandžu Hedždi (Manju Hegde), korporativni potpredsednik, Heterogenih Aplikacija i Rešenja, u AMD-u. “Dostupnost na više različitih platformi je još jedan korak u ojačavanju AMD-ovih razvojnih rešenja, kojim se omogućava uvećanje produktivnosti i kojim se ubrzavaju aplikacije putem zajednički deljene fizičke memorije za CPU i GPU kako na Linux tako i na Windows platformama.”

“AMD nastavlja da pruža odlične razvojne alate za heterogeno programiranje. Saradnja sa AMD-om na pružanju C++ AMP kompajlera za Linux i zajednicu otvorenog-koda je bio prirodan korak za Microsoft, s obzirom da mi radimo na unapređenju performansi i programerskog iskustva na modernim računarskim platformama,” kaže S. Somasegar, korporativni potpredsednik Razvojne Divizije u Microsoft-u.

C++ AMP verzije 1.2 omogućava C++ programerima da ubrzaju aplikacije na širokom nizu hardverskih i softverskih konfiguracija sa podrškom za tri izlaza:

  • OpenCL[1] Khronos Grupe, podržava AMD CPU/APU/GPU, Intel CPU/APU, NVIDIA GPU, Apple Mac OS X i druge OpenCL kompajlerske platforme;
  • SPIR Khronos Grupe, podržava AMD CPU/APU/GPU, Intel CPU/APU i buduće SPIR kompajlerske platforme; i
  • HSAIL HSA Fondacije, podržava AMD APU i buduće HSA kompajlerske platforme.

Ključna sposobnost verzije 1.2A C++ AMP specifikacije otvorenog-koda vezana za performanse je podrška za deljenu fizičku memoriju, koja značajno pojednostavljuje razmenu podataka između CPU-a i GPU-a na heterogenim platformama. Heterogene platforme kreirane na novoj specifikaciji omogućavaju  programerima da imaju korist od smanjenog kašnjenja osetljivog kopiranja podataka i osvežavanja pokazivača prilikom akceleracije aplikacija.

Leave a Reply