Hardware

AMD predstavio prvi AMD Fusion Centar za Inovacije

AMD  je danas otvorio prvi AMD Fusion Centar za Inovacije na Univerzitetu Ilinois na Urban-Šampanji, kako bi se fokusiralo na kreativno razvojno okruženje i unapređenje softverskih performans omogućenih heterogenim računarstvom. Centar će finansirati, mentorski rad i promovisati nove komercijalne poslovne prilike koji nastaju iz ogromne intelektualne svojine i istraživačkog iskustva akademske zajednice univerziteta. Univerzitet Ilinois je oduvek bio košnica novih mladih kompanija još od kreiranja ptvog široko rasprostranjenog Internet pretraživača – Mosaic – kreiranog od strane Marka Andersena (Marc Andreessen), 1992. Kroz pristup tehnologijama i platformama AMD Akcelerisanih Procesorskih Jedinica (APU), AMD Fusion Centar za Inovacije će pomoći u premošćavanju pristupačnosti tehnologijama AMD heterogenog računarstva i inovativnog duha stimulisanog i odgajanog na kampusu.

Da bi pokrenuo rad AMD Fusion Centra za Inovacije, Univerzitet Ilinois na Urban-Šampanji nudi kurs preduzetništva sa ciljem usplamsavanja duha preduzetništva angažovanjem grupe ekspetskih predavača kako bi se pokrile sve specifičnosti tehnologija AMD heterogenog računarstva, a istovremeno i pružilo neprocenljivo fundamentalno znanje o preduzimaštvu, komercijalizaciji i kreiranju mladih kompanija. Ovaj kurs će biti ponuđen na univerzitetovom koledžu za inženjerstvo, u okviru Tehnološko Preduzimačkog Centara (TEC), kao “ENG/TE 360/460: Predavanja o Inženjerskom Preduzimaštvu AMD Sekcija.”

Po završetku kursa, studenti će predavati projekte koji će biti ocenjivani zarad potencijalnog finansiranja kroz AMD Fond za Finansiranje i IllinoisVENTURES-a. Studenti računarskih nauka i inženjerstva su ohrabreni da razmenjuju svoje najbolje ideje za softverske i Internet-bazirane mlade kompanije.

“Kroz povezanost sa centrum za tehnološko preduzimaštvo, kompanije poput AMD-a pomažu budući razvoj Ilinoiškog preduzimačkog ekosistema ovde na Srednjem-zapadu,” kaže Endrju Singer (Andrew Singer), profesor departmada za elektronsko i računarsko inženjerstvo i direktor Tehnološko Preduzimačkog Centra, na Univerzitetu Ilinois na Urban-Šampanji. “Ponuda najnovijih hardverskih i softverskih tehnologija i donošenjem tih tehnologija u učionice, gde studenti mogu da realizuju svoje ideje i gde mogu da formiraju svoje nove poduhvate će biti sjajna prednost za generaciju novih inovativnih ideja koje će moći da se komercijalizacijalizuju kroz AMD Fusion Centar za Inovacije.”

Rob Šulc (Rob Schultz), visoki direktor IllinoisVENTURES-a i partner Ilinois Fonda za Nove Tehnologije kaže, “Mi potstičemo univerzitetsku zajednicu da na veliki način razmišlja šta je to sve moguće  postići softverskim i Internet servisima sa fokusiranjem na krativne aspekte.  AMD Fusion Centar za Inovacije će pružiti iskru za nove softverske i Internet ideje jednom kada studenti budu imali pristup AMD APU tehnologiji i nauče kako da ostvare bogato korisničko iskustvo upotrebom heterogenog računarstva.”

AMD APU tehnologija kombinuje više-jezgarni CPU i diskretnog-nivoa GPU kao i druge hardverske akceleracije na jednom energecki-efikasnom čipu koji omogućava inovacije u korisničkom interfejsu, živopisnu HD zabavu i kreiranje HD sadržaja, munjevito brz pregled Internet sadržaja i akceleraciju multimedijalnih aplikacija. Korisnici na svom PC-ju mogu uživati u bogatim, glatkim performansama, prikazu HD videa bez zastajkivanja i mogu da dožive impresivnu brzinu i performanse u svakodnevnim aplikacijama upotrebom AMD APU tehnologije.

“AMD Fusion Centar za Inovacije na Univerzitetu Ilinois na Urban-Šampanji nudi savršeno okruženje za akademski i softverski razvoj,” kaže Mandžu Hedžde (Manju Hegde), korporativni potpredsednik, AMD Fusion Iskustvo, Program. “Mi verujemo da će heterogeno računarstvo biti način za omogućavanje inovativnog i živopisnog računarskog iskustva, koje će na kraju biti vođeno željnim i smelim studentima. Univerzitet Ilinois na Urban-Šampanji će predstavljati model za buduće AMD Fusion Centre za Inovacije šeiom sveta.”

Leave a Reply