Hardware

AMD u zadnjih 6 meseci beleži rast od 15 procenata na listi TOP500 superračunara

AMD (NYSE: AMD) je vidno prisutan u novoj polugodišnjoj TOP500 listi superračunara, danas objavljenoj na Internaticionalnoj Superračunarskoj Konferenciji 2011. AMD-ovo liderstvo u Visokih Performansi Računarstvu (HPC) se ogleda u dvocifrenog procenta rastu broja sistema sa TOP500 liste koji su bazirani na AMD platformama. Više od polovine, od 68 superračunara baziranih na AMD tehnologijama sada koristi ili 8- ili 12-jezgarne AMD Opteron™ 6100 Serije procesore. Ti sistemi pokazali su masivne performansne sposobnosti merene LINPACK testom, a u upotrebi su za izvršavanje komercijalnih poslova i naučnom istraživanju.

“Predstavljanje AMD Opteron procesora poklapa se sa prelaskom HPC industrije, sa RISC-baziranih sistema na x86 i klaster-baziranu arhitektur,” kaže Lesli Sobon (Leslie Sobon), korporativni potpredsednik proizvodnog marketinga, u AMD-u. “AMD je pružio serverske tehnologije koje su pomogle u pokretanju demokratizacije superračunarstva i pokazao je konstantno liderstvo u podršci proboja performansnih granica HPC sistema. Naši novi 16-jezgarni procesori kodnog imena ‘Interlagos’ će dodati funkcionalnosti specijalno namenjene za HPC sisteme i ponudiće na svetu najveći broj x86 jezgara na jednomčipu. Pored CPU tehnologija, sada vidimo i usvajanje GPU tehnologija u HPC sisteme i verujemo da će ovo biti značajna oblast daljeg razvoja.”

Dolazeći 16-jezgarni “Interlagos” procesor
Baziran na nestrpljivo isčekivanom “Bulldozer” jezgru, AMD-ov 16-jezgarni “Interlagos” procesor, planiran za lansiranje u toku trećeg kvartala 2011, će posedovati mnogobrojna nova unapređenja nemnjena Visokih Performansi Računarstvu, uključujući nove instrukcije za HPC aplikacije, značajna memoriska unapređenja i novi Flex FP za 256-bitno izračunavanje u pokretnom zarezu, unapređenje koje će omogućiti značajnu ukupnu uštedu potrošnje procesora kada Flex FP nije u potpunoj upotrebi.

Glavni aspekti TOP500 liste
· 14 globalnih OEM-ova je postiglo rangiranje na listi upotrebom AMD tehnologija uključujući Acer, Appro, Clustervision/Supermicro, Cray, Dawning, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Koi Computers, Megware, Oracle, i Penguin

· Poslovni kupci koji su implementirali AMD-bazirane TOP500 sisteme uključuju provajdere IT usluga, provajdere veb sadržaja, i kompanije na polju finansiskih usluga, tehnološke distribucije i konsaltinga

· Vodeće svecke istaraživačke organizacije sa TOP500 liste koriste AMD Opteron procesorske tehnologije za izučavanje kompleksnih problema u odlastima vremenske prognoze, klimatskih promena, računarskih nauka, biologiji i izučavanju života, astronovmiji, fizici, istarživanju nuklearne i alterantivne energije i mnogim drugim oblastima nauke

· AMD-ovi računari sa TOP500 liste nalaze se u 14zemalja sveta: Austriji, Brazilu, Kanadi, Kini, Finskoj, Nemačkoj, Japanu, Južnoj Koraji, Norveškoj, Šveckoj, Švajcarskoj, Tajvanu, Velikoj Britaniji, i Sjedinjenim Američkim Državama

· Vladine organizacije u mnogome se oslanjaju na AMD tehnologije superračunara TOP500 liste, koje se koriste u SAD Vazduđnih Snaga Istraživačkim Laboratorijama , Superračunarskom Istraživačkom Centru Ministarstva Odbrane, Ministarstvu Energetike, Naučnom Računarskom Istraživanju Prirodnih Izvora Energije, Nacionalnom Institutu za računarstvo i Nauku, Nacionalnoj Administraciji za Nuklearnu Sigurnost, Nacionalnoj Administraciji za Okeane i Atmosferu, Mornaričku Kancelariju Okeanografije i SAD Vojnu Istraživačku Laboratoriju

Leave a Reply