Hardware

Apple odustao od najvažnijeg eko-sertifikata EPEAT

Kompanija Apple se uvek ponosila da su njihovi proizvodi ‘zeleni’ i proizvedeni po svim ekološkim normama, ali od sada Apple se odlučio da prekine sa podrškom ekoloških standarda EPEAT, koji su u svetu prihvaćeni kao najbolji standard za ‘zelenu’ elektroniku. Apple je povukao svih svojih 39 modela iz EPEAT standarda.

EPEAT standardi se odnose na smanjenje negativnog uticaja elektronskih uređaja na životnu okolinu, kroz pridržavanje pravila u 8 kategorija uticaja na životnu okolinu, poput vremena trajanja proizvoda, toksičnosti materijala, mogućnosti reciklaže, itd. Svi Appleovi modeli računara imali su EPEAT Gold certifikat od 2007. godine do danas.

One thought on “Apple odustao od najvažnijeg eko-sertifikata EPEAT

Leave a Reply