Hardware

Arhivarski skeneri

Za skeniranje stvarno velikog broja dokumenata (recimo za potrebe digitalizovanja papirne dokumentacije u firmama) više nije dovoljno imati samo brz i robustan skener. U poslednjih godinu-dve postala je veoma važna i sposobnost softvera za skeniranje da uspešno automatski “očisti” dokument, kao i da proces skeniranja bude maksimalno pouzdan.

Dva nova modela HP dokument skenera su napravljena upravo u skladu sa ovim trendom. Modeli HP ScanJet N8420 i N8460 predstavljaju poboljšanje prethodne generacije HP dokument skenera, a sve sa ciljem maksimizovanja pouzdanosti i efektivne brzine rada.

Njihovi dodaci za automatsko ulaganje dokumenata (ADF) imaju
ultrazvučni detektor koji “vidi” kada su slučajno povučena dva ili više listova umesto jednog. Na taj način je moguče smanjiti nadzor i naknadnu kontrolu skeniranja i povećati efektivnu brzinu rada. Inače oba modela imaju mogućnost istovremenog
dvostranog skeniranja, s tim da HP ScanJet N8420 radi maksimalnom brzinom od 25 listova (50 strana) u minuti, a N8460 brzinom od 35 l/m (70s/m).

Drajver za skeniranje može biti standardni TWAIN ili ISIS drajver, ali tu je i
Kofax Virtual ReScan koji omogućava da se sken automatski očisti od mrlja i fleka, kao i da se “izvuče” najbolji kontrast koji će naknadno omogućiti maksimalnu preciznost prilikom procesiranja u OCR programima. HP Smart Document Scan Softvvare koji može automatski da “izbaci” prazne strane, ukloni obojenu pozadinu i da snima ske-nirane doku–  mente direktno u Microsoftov Share Point Portal. Uz maksimalni dnevni obim skeniranja od 1500 strana, jasno je da će ovi skeneri omogućiti brzo, efikasno i precizno skeniranje ogromnog broja dokumenata i na taj način u potpunosti zadovoljiti potrebe i najvećih poslovnih sistema ili javnih preduzeća.

Leave a Reply