Hardware · PC računari

Bežični print server HP Jetdirect 690n

Bežični print server HP Jetdirect 690n je mrežno rešenje za zajedničko korišćenje štampača koje osigurava veću efikanost u upravljanju štapmanjem

Ovo rešenje dolazi opremljeno sa standardnim bežičnim rešenjem 802.11b/g ili žičanom vezom Fast Ethernet, a karakteriziraju ga dokazana pouzdanost HP-ovih proizvoda i brza mrežna povezivost. Bežični print server HP Jetdirect 690n kompanijama omogućava maksimiziranje efikasnosti grupe štampača, te smanjuje troškove administracije i implementacije.

Osim toga, print server HP Jetdirect 690n pruža kvalitetne opcije zaštite, uključujući IPSec, zaštitu lozinkom i popis postupaka nadzora pristupa (ACL), kako bi se važni podaci osigurali naprednim rešenjima za proveru autentičnosti i enkripciju.

Ugrađena podrška za verzije IPv4 i IPv6 support korisnicima omogućava da na pouzdan način poboljšaju postojeće okruženje za štampanje as HP-ovim štampačima koji ispisuju crno-belo, i onima koji ispisuju u boji kao, i višefunkcijskim uređajima.

Osnovni podaci

• Standardno bežično rešenje 802.11b/g ili žičana veza Fast Ethernet, te pogodnosti i fleksibilnost interne kartice za print server;
• Pouzdane sigurnosne opcije, uključujući IPSec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, popis postupaka nadzora pristupa (ACL), zaštitu lozinkom i SNMPv3;
• Poboljšava produktivnost i usluge zajedničkog bežičnog ispisa, umnožavanja, skeniranja i faksovanja preko mreže;
• Usklađenost sa nizom protokola i operativnih sistema, uključujući IPv6 te Microsoft Windows®, Macintosh, Unix, Linux, Novell i Citrix;
• Najbolja u klasi instalacija, konfiguracija, te lako upravljanje zahvaljujući HP-ovim alatima za upravljanje štampom, kao što su Web Jetadmin i Easy Printer Care;
• Moguća integracija široke lepeze HP-ovih štampača sa crno-belim štampom, štampača sa štampom u boji kao i višefunkcijskih štampača, i poboljšanje performansi bez ikakvih teškoća;
• HP Embedded Web Server pruža one-to-one mrežnu konfiguraciju na daljinu putem intuitivnog interfejsa internet pretraživača.

Leave a Reply