Hardware

Canon na Business Weekovoj lestvici najboljih svetskih marki za 2008.

Canon je drugu godinu zaredom zadržao 36. mesto na Business Weekovoj lestvici sto najboljih svetskih marki za 2008. godinu. Reč je o lestvici na kojoj se svake godine rangira stotinu najjačih kompanija na svetu. Rezultate ispitivanja nezavisno je vrednovao Interbrand.

U izveštaju o sto najboljih svetskih marki navodi se sto brednova koji su uspeli da ostvare i zadrže jake performanse na svetskom novounivou na današnjem konkurentnom tržištu. Da bi se kvalifikovala za mesto na listi, marka mora da generiše najmanje trećinu prihoda van matične zemlje, da bude prepoznatljiva van osnovnog skupa korisnika, te da ima javno dostupne finansijske i marketinške podatke.

Vrednost Canonove robne marke porasla je na 10.876 miliona dolara, što je porast od tri posto u odnosu na 2007. To je bilo dovoljno da i 2008. zadrži 36. mesto na listi. U izveštaju se navode Canonove jake prodajne performanse ostvarene uprkos teškim tržišnim uslovima i bespoštednoj konkurenciji, kao i nastojanja da se smanji negativan uticaj na životnu okolinu.

Leave a Reply