Hardware

Cisco IronPort C serija email uređaja

AsyncOS je OS namenjen IronPortu, poboljšan i prilagođen e-mail sitemu, koji može istovremeno raditi sa 10 000 konekcija, sto je 100 puta više od uobičajene UNIX platforme. S toga uređaj odoleva mogućim naletima ogromnog broja mailova.

Sistem odvojenih nizova za svaki domen sprečava blokiranje samog MTA ukoliko određeni domen nije dostupan. Sistem koji limitira protok ( tzv throttling ) omogućava primenu grupnih polisa. Administrativni alati se koriste za rad sa propisima, pravljenje izveštaja i praćenje e-mailova.

Bounce verification štiti od denial of service napada u slučaju masovnog preusmeravanja poruka o grešci, tako što obeležava odlazne poruke kako bi zaštitio gateway od preusmeravanja lažnih poruka o grešci. Dolazne poruke upozorenja koje nisu obeležene na ovaj način, biće odbijene.

Directory harvest attack prevention beleži broj nepravilnih primaoca koje je kontaktirao određeni pošiljalac. Ukoliko se broj koji je administrator postavio kao granicu prekorači, pošta tog pošiljaoca se blokira bez ikakve poruke o grešci. Ovakva tehnologija pomaže kompanijama kod directory harvest napada.

ODBRANA OD SPAMA

Ironport Reputation Filteri blokiraju oko 90% spama na nivou TCP konekcija tako sto ispita reputaciju posaljioca poruke.

Ironport anti-spam prati 4 kriterijuma za svaku poruku; sadrzaj, strukturu, reputaciju posaljioca, kao i reputaciju web sajta ciji se link nalazi u mailu.

ODBRANA OD VIRUSA

Ironport Virus outbrake filteri identifikuju i blokiraju viruse nekoliko sati brze od standardnih anti-virusnih zastita.

Sophos Anti-virus i/ili McAfee Anti-virus obezbedjuju drugu liniju odbane od virusa, koja je zasnovana na prepoznavanju i potpuno je integrisana, a pri tom se oslanja na najefektivniju tehnologiju prepoznavanja virusa na trzistu.

ZAŠTITA PODATAKA

Analiza sadrzaja se vrsi u zavisnosti od izvorne ili krajnje IP adrese, domena ili adrese, naslova, kljucnih u samoj poruci, velicine ili tipa atachmenta, kljucnih reci ili objekata u samom atachmentu, kao i same reputacije posaljioca. U okviru zastite podataka, takodje je moguca primena odgovarajucih automatskih filtera (SOX, PCI, itd.), odgovarajucih vokabulara (prepoznavanje kljucnih reci vezanih za ova pravila), kao i Smart Filtera koji omogucuju automatsko prepoznavanje brojeva bankovnih kartica koji se nalaze u poruci.

Po analizi sadrzaja, moguce je napraviti vise poteza: Prijavljivanje, upozoravanje administartora, stavljanje poruka u karantin ili sifrovanje e-mail poruka.

ŠIFROVANJE E-MAIL PORUKA

Ironport PXE tehnologija omogucuje slanje sifrovanih poruka a da pri tom nije potreban klientski softver na strani primaoca, bez obzira na operativni sistem ili e-mail klijent koji se koristi. Poruke se sifruju na gateway-u prema pravilima koje je odredio administrator (u odnosu na posaljioca, primaoca, kljucne reci u poruci, prepoznavanje brojeva bankovnih racuna, itd)

Leave a Reply