Hardware

D-Link predstavlja prvu bežičnu AC kameru za video nadzor

D-Link je danas najavio prvu kameru za video nadzor s bežičnom AC podrškom – DCS-2136L. Bežična AC Dan/Noć kamera pruža vlasnicima malih preduzeća napredne mrežne mogućnosti i bolju preglednost, uključujući belu LED diodu ‘Colour Night Vision’ za preglednost u kompletnom mraku i 802.11ac Wi-Fi povezanost za duži opseg i veću dostupnost protoka.

Dan/Noć kamera je opremljena s 802.11ac podrškom, omogućavajući korisniku najnoviji bežični standard i osigurava Wi-Fi kompatibilnost za u buduće. Dodatno, nova kamera pruža više mogućnosti u protoku što dozvoljava veći broj kamera na bežičnoj mreži. Za dodatnu fleksibilnost kamera je kompatibilna sa starijim 802.11n/b/g standardima, omogućavajući korisniku da zadrži svoj trenutni bežični standard i da ne mora odmah vršiti nadogradnju na najnoviji standard.

dlink bezicna kamera

Colour Night Vision’je nova tehnologija s integrisanim belim LED svetlom što omogućava kameri da prikazuje slike u kompletnom mraku dok ostaje u modu u boji – što je od veće pomoći u identifikaciji od standardnog crno-belog noćnog videa. Vidljivo belo svetlo služi kao upozorenje da je kamera uključena, što se često dešava kada uljez gleda direktno u kameru čime se hvataju krucijalni detalji lica što služi za bolje prepoznavanje počinioca.

Dan/Noćkamera snima slike i video zapise u 720p HD rezoluciji, tako da je bilo koja nepovoljna aktivnost čisto uhvaćena na visoko kvalitetnim i detaljnim slikama. Dodatno, njena ePTZ i digitalna zum funkcija omogućava pomeranje, zumiranje i uvećavanje područja slike do 10 puta. To je korisna opcija u monitoringu većih oblasti kao što su luke, skladišta ili velike recepcije bez žrtvovanja i najmanjih detalja.

Leave a Reply