Hardware

Dell kreirao otvorena networking rešenja u saradnji sa kompanijom Cumulus Networks

Kompanija Dell pružila je podršku za open networking sistem, koja će omogućiti korisnicima, uključujući cloud provajdere i kompanije koje koriste Web 2.0 tehnologiju, izbor operativnih sistema od strane trećeg proizvođača u cilju kreiranja mreže prema specifičnim performansama aplikacija koje koriste. Ovom prilikom, Dell je najavio i partnerstvo sa Cumulus Networks, proizvođačem prvih Linux operativnih sistema za metalne mrežne uređaje, kako bi podržao novi raščlanjeni model umrežavanja za svoje prekidače sa fiksnom konfiguracijom.

dell

Vizija kompanije Dell kada su u pitanju novi modeli centra podataka na mreži podrazumeva otvoreni ekosistem u kojem korisnici mogu da izaberu različite industrijske opreme, aplikacije i operativne sisteme, koji su prilagođeni njihovim poslovnim potrebama. Nova dinamika poslovanja uslovljena softverskim umrežavanjem, pokretljivošću virtuelnih mašina, cloud kompjuterizacijom, udruživanjem resursa i potrebom za automatizacijom nalik server rešenju, naveli su kompaniju Dell da uvede Ethernet tehnologiju koristeći prekidače fiksne forme.

Prema podacima kompanije Gartner, jedne od najpoznatijih svetskih savetodavnih agencija  za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju, Ethernet mrežna tehnologija je najbolje pozicionirana za pružanje odgovora na potrebe za pojednostavljenjem i automatizacijom fizičkih mrežnih prekidača, sa kojima će se susresti mrežni profesionalci u neposrednoj budućnosti. Ova kompanija takođe navodi da noviji factor core uređaji omogućavaju smanjenje kapitalnih troškova od 30 do 70 odsto, kao i uštede od 30 odsto ili više na polju operativnih troškova, u poređenju sa konvencionalnim prekidačima.

 

Ovaj razdvojeni networking model predstavlja dalji korak u inovacijama kompanije Dell na polju softver tehnologije. Benefiti i vrednosti ovih networking modela uključuju:

 

  • Najbolju networking opciju za velika radna opterećenja, aplikacije i druge potrebe uključujući orkestraciju, automatizaciju i monitoring;

  • Dosledno računanje i networking sa zajedničkim (uobičajenim) raspoređivanjem i operativnim modelom i

  • Bolje pozicioniranje open source centra podataka sa inovatnim rešenjima.

 

Dell je najavio i sklapanje sporazuma sa kompanijom Cumulus Networks, koji će predstavljati prvo partnerstvo u realizovanju ovog softverski definisanog data centra. Dell će početi sa ponudom Cumulus® Linux® network OS, kao opciju za modele Dell Networking S6000 i S4810. Partnerstvo ovih kompanija pruža korisnicima sledeće pogodnosti:

 

  • Materijale visokog kapaciteta i skladan odnos cena-performansi;

  • Laku, pojednostavljenu mrežnu automatizaciju, konzistentne alate za rad sa mrežama i fleksibilna rešenja;

  • Smanjenje nižih operativnih i kapitalnih troškova, nezavisnost tehničkog rešenja od jednog subjekta i pristup velikim ekosistemima Linux aplikacija.

 

Dell omogućava podršku proverenih brendova uključujući:

  • Nagrađivane Ethernet prekidače sa modernom, fixed-form factor arhikteturom;

  • Kompletna rešenja centra podataka sa zajedničkom akvizicijom, raspoređivanjem i operativnim modelom od pojedinačnog za server, skladište i mrežom – do globalne distribucije i realizacije;

  • Globalne usluge sa jednom tačkom kontakta i nivoom odgovornosti;

  • Mrežnu ekspertizu u pre i post prodajnim scenarijima uključujući planiranje, preraspodelu i usluge podrške.

Leave a Reply