Hardware

Desk Care Pack

Desk je uveo novu uslugu pod nazivom DESK Care Pack, sa željom da kupcima olakša postupak reklamiranja robe u slučaju njenog kvara.

1. Šta znači ova usluga i šta kupac dobija?

DESK Care Pack je dodata vrednost koja se od danas u DESK-u nudi kupcima određenih uređaja (spisak uređaja –     stavka br.2) . Korisnici ove usluge uštedeće vreme i novac, jer će Desk preuzeti na sebe odgovornost rešavanja     reklamacije prema garantnim uslovima navedenim u Desk-ovom garantnom listu, vodeći računa o zadovoljstvu     kupca. To znači da kupac, pri kupovini robe, može da bira:
– da li želi garanciju uvoznika, koja ga obavezuje da, u slučaju kvara, proizvod o svom trošku nosi u neki od        ovlašćenih servisa (navedenih na garantnom listu proizvođača) i sam se interesuje za rešavanje reklamacije. U tom        slučaju, uređaj dobija po zvaničnoj prodajnoj ceni.
– ili želi da dokupi DESK Care Pack i time obezbedi da, ukoliko dođe do kvara, kompletnu odgovornost u rešavanju        reklamacije na sebe preuzme Desk (od kontakta sa ovlašćenim servisima proizvođača, do rešenja reklamacije i        obaveštavanja korisnika). U tom slučaju, korisnik ovog paketa treba samo da donese uređaj u Desk-ov servis i        priloži Desk garantni list. DESK-ov zadatak je da, u saradnji sa ovlašćenim servisima, obezbedi efikasnije        rešavanje reklamacija, kao i da ispoštuje garantne uslove naznačenu u garantnom listu ovlašćenog servisa        proizvođača uređaja.

2. Uz koje uređaje se nudi Desk Care pack?
Usluga se nudi, za sada, samo uz:
– Notebook-ove svih proizvođača
– Monitore svih proizvođača
– Štampače svih proizvođača

3. Koji je garantni rok na ovu uslugu?
Garantni rok na uslugu se direktno vezuje za garantni rok na uređaj koji određuje proizvođač i traje od datume     kupovine uređaja pa narednih 12, 24 ili 36 meseci.

4. Kolika je cena usluge?
Desk Care Pack za:
godinu dana iznosi 5% od prodajne vrednosti uređaja
– uređaje za koje ovlašćeni servis (odnosno proizvođač) nudi dve godine garancije – 8% od prodajne vrednosti        uređaja
tri godine garancije – 10% od prodajne vrednosti uređaja.

Napomena: Duža garancija od godinu dana se daje samo za proizvode za koje sam proizvođač izdaje garanciju na     duži vremenski period.

5. Da li se ova usluga može kupiti retroaktivno?
Ne. Usluga se ne može kupiti retroaktivno. Desk Care Pack se nudi odmah uz uređaj i u sistemu se automatski beleži     odgovor kupca, što se kasnije vezuje za izdavanje adekvatne garancije pri izdavanju robe.

Leave a Reply