Hardware

Direct Link dobio prestižne nagrade od kompanije Asus

Uprkos teškoćama koje je donela svetska kriza, kompanija Direct Link je u toku 2011. godine uspela da održi, a u nekim segmentima i da poveća nivo prodaje, pa je zbog toga nagrađena od strane poslovnog partnera, kompanije ASUS.

ASUS je nagradio kompaniju Direct Link prestižnom nagradom “Best Portfolio management”. Pomenuta nagrada namenjena je saradnicima koji su prodali veliki broj ASUS-ovih uređaja, za dugogodišnju saradnju i širenje ASUS Brenda na našim prostorima. ASUS je još pre više od decenije prepoznao Direct Link kao važnog strateškog partnera, a Direct Link se trudio da kupcima obezbedi njihove najkvalitetnije proizvode. ASUS čestita i zahvaljuje kompaniji DIrect Link na dugogodišnjoj saradnji i odličnim rezultatima koje je ostvarila prodajom njihovih uređaja.

Druga nagrada je “Fastest growth – West Balkans”, nagrada što je ASUS dodeljuje distributeru koji je pokazao najveći rast prodaje u protekloj godini. ACWB ima 14 distributera u regiji Zapadnog Balkana, a Directlink je imao rast prodaje od preko 40% (2010 na 2011) što je izvanredan rezultat uzimajući u obzir da je period recesije.

Leave a Reply