Hardware

dm – drogerie markt Srbija prodaje korišćenu IT opremu

Trgovački lanac “dm – drogerie markt Srbija” zbog uvođenjenovog koncernskog ERP rešenja za maloprodaju po standardu koji podrazumeva osim novog softvera i novu hardversku platformu je u situaciji da zainteresovanim kupcima ponudi na prodaju korišćenu opremu:

– oko 80 IBM touchscreen kasa tipa “SurePOS 500” (4840-5xx)
– oko 80 “PSC-DATALOGIC” ručnih barkod skenera tipa Falcon 44xx (Win Mobile i WinCE) i Falcon 345 (DOS)
– oko 35 “ZEBRA” štampača regalnih kartona (LP 2844-Z)

Oprema je različite starostikoja se kreće od 4 godine do potpuno nove opreme, a na raspolaganju će biti za potencijalnog kupca tek od marta/aprila 2010.

Kontakt osoba:
Vladimir Majstorović, dipl.ing.
Rukovodilac Informatike
Upravni odbor (Resor: Informatika), Prokurist

Leave a Reply