Hardware

Drugi život zastarele i odbačene elektronike

Elektronski otpad gomila se u Sjedinjenim Državama brže nego ikada do sada. Problem šta uraditi sa zastarelim kompjuterima, televizorima, radijima, mobilnim telefonima i drugim elektronskim uređajima raste i dana u dan – upravo onako kako i koliko brzo zastareva elektronika te vrste i biva zamenjivanja savremenijom, kvalitetnijom, funkcijama bogatijom i bržom.

Direktor Nacionalne asocijacije za čvrsti otpad Chaz Miller ističe da gomile te vrste otpada nisu neočekivane:„Koristimo toliko mnogo elektronike. Elektronski uređaji za sve uzraste, za brojne vrste zabave, rada i kominiciranja prodaju se na sve strane. A relativno brzo zastarevaju… mobilni telefoni za dve, tri godine, komputeri takođe.“


U federalnoj Agenciji za zaštitu okoline procenjuju da svake godine bude odbačeno 400 miliona komada elektronskih aparata. Pritisak da se zabrani odlaganje te vrste otpada na gradskim deponijama i da se uspostavi sistem reciklaže raste u mnogim američkim saveznim državama. S razlogom… jer štampane ploče iz odbačenih kompjutera ili televizora nikako nisu bezvredne. Radnici firme CDM, nedaleko od Baltimora, rade upravo to – odvajaju ono što vredi, što može biti reciklirano. Mike Fannon koji vodi taj otpad elektronskih aparata kaže da je to prva faza. Druga je prodaja izdvojenih komponenata drugim firmama koje će proces reciklaže nastaviti dalje.

„Mnogo je metala, skupocenog metala, koji može biti izdvojen i ponovo korišćen. Baciti sve te komponente, odnosno kompletne uređaje na gradske deponije je najjednostavnije, ali… ekološki i ekonomski… i najgore rešenje“ – kaže gospodin Fannon.

On ističe da se sada na nivou Sjedinjenih Država oko 20 procenata zastarele i odbačene elektronike reciklira. Pre 13 godina taj procenat je bio samo 6 odsto. Postotak reciklaže elektronskog otpada će svakako rasti i dalje, proporcionalno broju zabarana odlaganja na javnim deponijama i širenju drugih načina odlaganja i prikupljanja zastarele i nepotrebne elektronike. U firmi CDM prošle godine su prikupili i u prvoj fazi reciklirali 9 miliona kilograma elektronskih uređaja i aparata. Gospodin Fannon kaže da se štampane ploče izvoze u Kanadu, a druge vredne komponente u azijske zemlje.

„Topljenjem će sa tih ploča i drugih elemenata biti odvojen bakar i drugi vredni metali. Na štampanim pločama ima i zlata, pozlaćenih veza, srebra i svi ti, a i drugi skupi metali će biti izdvojeni.“ Od početka ove godine nekoliko američkih saveznih država zabranilo je odlaganje elektronskog otpada na javne deponije. Do sada, ta zabrana uvedena je u više od 25 država, a uspostavljeni su iprogrami reciklaže.

Gospodin Miller je uveren da:„ Možemo reciklirati mnogo više od sadašnjih 20 procenata elektronskog otpada. Cilj bi nam trebao biti da odbačenu elektroniku reciklirama isto onoliko koliko recikliramo odbačene novine i papir.“

Američki firme za reciklažu eletronskog otpada mogu, po okolinu i ljude, bezbedno reciklirati taj otpad. Ekolozi, uz podizanje svesti o korisnosti te vrste reciklaže, traže da i nadležne javne službe osiguraju šire mogućnosti odlaganja i prikupljanja nepotrebne, nekorišćene i zastarele elektronike. (voa)

2 thoughts on “Drugi život zastarele i odbačene elektronike

  1. Nandor

    I kod nas se radi prikupljanje i odlaganje (pet preduzeća ovlašćena za taj posao). Žalosno je to da jako sporo. Država je predvidela oko 3200 centara za prikupljanje tog opasnog otpada. Time bi bilo otvoreno i dosta radnih mesta, ali kao uvek sve stoji. Skoro ni korak napred.

    Tu bi mogli i NVO / OCD da uzmu učešće, stime bi uspeli da sakupe i malo novčanih sredstava za obezbeđenje ostvarivanje delova svojih Statutom predviđenih ciljeva, zadataka.

  2. BoB

    Gde moze da se nadju uslovi da bi se neko bavio tim posloom, tj. da bi postao ovlasceni recycler..

Leave a Reply