Hardware · PC računari

DS5000 IBM storage

IBM ima veoma dugu istoriju izrade visoko pouzdanih storage sistema.

Serija storage DS5000 predstavlja sam vrhunac pouzdanosti i dostupnosti, uz veliki broj mogućnosti kao i rekonfiguracija ovaj storage će osigurati podatke i učiniti ih dostupnim 24/7/365. Veoma visoke performance omogućava mu zavidna hardverska arhitektura (sedma generacija) kao što su : osam odnosno šesnaest Host interface 4 Gbps FC(8 Gbps FC, 10 Gb iSCSI – future) maksimalan broj diskova koji iznosi 256  (448 – future), Data cache od 8 ili 16 GB (32 GB – future) sa baterijom koja onemogućava gubitak informacija u keš memoriji usled nestanka napajanja.

DS5000 je dizajniran za podršku  RAID 6, 5, 3, 10, 1, 0  i omogućava rad po različitim platformama kao sto u Microsoft® Windows®, UNIX® and Linux®

IBM je registrovan u državi New York 15. juna 1911. godine kao Computing-Tabulating-Recording Co. (C-T- R), zbog konsolidacije Computing Scale Co. iz Amerike, The Tabulating Machine Co. i The International Time Recording Co. iz New Yorka. 1924. godine C-T-R menja ime u International Business Machines.

Leave a Reply