Hardware

Za bezbedne elektronske uređaje

Polaznici seminara upoznaju se sa načinima i metodama kako da električni aparati budu kompatibilni sa drugima u koje su ugradjene elektromagnetne komponente.
U Privrednoj Komori Vojvodine u Novom Sadu održan je vrlo posećen seminar sa temom „Infrastruktura kvaliteta – zahtevi propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti“.
Seminar je organizovan u sklopu projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. Troškove seminara finansira Evropska unija u okviru kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti . Organizatori ovog seminara su Privredna komora Srbije, PK Vojvodine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Konzorcijum AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LMK i Akreditaciono telo Srbije.
Srbija je donela Pravilnik o elektromagnetnim komponentama koji je usaglašen sa propisima u Evropskoj uniji. Ovde je reč o električnim proizvodima, a to znači da je Pravilnikom predvidjeno kakve komponente treba da budu da bi električni proizvodi dobro radili ne smetajući jedni drugima iako se nalaze jedan pored drugog – objasnio je Vitomir Fister, jhedan od predavača na seminaru. – To je važno zbog slobodnog protoka roba i visokog nivoa bezbednosti ovih proizvoda za potrošače.
Dvodnevni seminar sa istom temom održađe se i u Nišu u četvrtak i petak, odnosno 27. i 28. maja.

Leave a Reply