Hardware

Epson na Teslinom putu

Seiko Epson je započeo sa isporukom uzoraka modulskog kompleta S4E96400/S4E96401, koji se sastoji od primarnog i sekundarnog modula, čija je cena 48 USD. Modul se temelji na Epsonovoj tehnologiji koja omogućava izuzetno efikasan (do 70 posto) bežični prenos energije. Budući da su sve komponente koje su potrebne za bežični prenos energije sadržane u modulu, proizvod je jednostavan za instalaciju.

Pomenuti proizvod sastoji se od odašiljača (primarni modul: S4E96400) i prijemnika energije (sekundarni modul: S4E96401). Korišćenjem ta dva modula u kompletu moguć je prenos energije od 2,5 W (5 V/500 mA). Tanka zavojnica koja se koristi za prenos energije sadržana je u izuzetno tankoj sekundarnoj jedinici za zavojnicu, debljine svega 0,8 mm. Elektromagnetna zaštita smeštena na naličju površine prenosnika u svakom modulu smanjuje interferenciju sa drugim elektronskim komponentama unutar istog uređaja.

Modul nudi široki raspon sigurnosnih faktora. Ugrađena detekcija metala (detekcija strane materije), sekundarna detekcija (provera ID-a) i automatski prekid u slučaju prevelikog napona ili previsoke temperature (funkcija detekcije temperature) donose korisnicima napredne mere sigurnosti.

Razvojem novih bežičnih uređaja raste i potražnja za bežičnim prenosom energije. Ovaj proizvod eliminiše probleme vezane uz konvencionalno oebzbeđivanje energije iz spoljnih izvora, kao što su problemi nastali zbog dotrajalosti opreme ili neodgovarajuća distribucija energijom zbog loših veza.

Korisnici ovaj proizvod takođe mogu da koriste za bežično punjenje uređaja koji su se pre mogli puniti isključivo konvencionalnim punjačima. Čak štaviše, ovaj modul se može iskoristiti kod kreiranja novih, sofisticiranijih uređaja, budući da nema potrebe za ugradnjom priključaka za punjenje sa spoljne strane uređaja.

Osim 0,5-vatne jedinice koja je već u masovnoj proizvodnji i nove 2,5-vatne jedinice predstavljene danas, kompanija Epson će nastaviti da podmiruje potrebe tržišta primenjujući svoju tehnologiju bežičnog prenosa energije u proizvodnji širokog spektra modula različitih raspona.

Leave a Reply