Hardware

Epson smanjuje mobilne, digitalce i MP3 playere

Novi moduli omogućavaju smanjenje sledećih generacija elektronskih uređaja te produžuju vreme njihovog autonomnog rada

Kompanija Epson Toyocom Corporation, vodeći inovator na području izrade uređaja na bazi kristala , razvila je najmanje satne module na svetu: proizvode pod nazivom RX-4571BD i RX-8571BD. Navedene nove komponente, veličine zrna pirinča, za 52% su manje od pređašnjih modula i imaju vrlo nisku potrošnju energije, što će pomoći proizvođačima elektronske opreme u kreiranju proizvoda u skladu sa najsavremenijim trendovima; proizvoda manje veličine i efikasnije potrošnje energije.

Predstavljeni satni moduli u jednoj kristalnoj jedinici sadrže chip sa real-time satom i kalendarom namenjeni su korišćenju u računarima i drugim elektronskim uređajima kojima je neophodna funkcija merenja vremena. U novije vreme primetan je porast takvih uređaja svake vrste – od kompaktnih prenosnih uređaja, poput digitalnih kamera ili zdravstvenih proizvoda, do kancelarijske opreme i mašina za indistrijsku automatizaciju.

Osim što štede prostor i produžuju vreme autonomnog rada ili uz napajanje, moduli RX-4571BD i RX-8571BD doneće proizvođačima dodatne prednosti u smislu boljeg kvaliteta i pouzdanosti sistema.

Leave a Reply