Hardware

Ericsson predstavio CoordCom sistem za nadzor i upravljanje u službama javne bezbednosti

U vanrednim situacijama, svaki sekund je od velikog značaja. Alociranje adekvatnih resursa na pravo mesto u najkraćem mogućem roku doprinosi spašavanju života, umanjuje patnju građana, kao i materijalne gubitke. Zbog toga je optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa za javnu bezbednost od neprocenjivog značaja za svako društvo i državu.

Ericsson je u Beogradu na 37. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama, pod nazivom 112 EXPO, predstavio svoj sistem CoordCom™ koji omogućava kontrolu i koordinaciju kompletnog lanca aktivnosti u vanrednim situacijama, korišćenjem jedinstvenog telefonskog broja – 112.

Milan Rolović objašnjava značaj CoordCom sistema i prednosti 112 broja u službi javne bezbednosti

CoordCom omogućava uspostavljanje efikasnog sistema za pozive i obaveštavanje sa preciznom podrškom u donošenju ključnih odluka u vanrednim situacijama. On omogućava u realnom vremenu, komunikaciju informacija i detalja svim službama za krizne situacije i podržava preduzimanje adekvatnih koraka u svakoj nastaloj situaciji. Ceo lanac aktivnosti u kriznim situacijama može biti jednostavno i efikasno kontrolisan zahvaljujući CoordCom sistemu. Počev od preuzimanja poziva u kriznoj situaciji, do obaveštavanja i dodeljivanja zadataka konkretnim službama kao što su policija, vatrogasci ili hitna pomoć.

Ericsson je CoordCom sistem prvi put počeo da primenjuje 1985. godine u Švedskoj, od kada ga kontinuirano unapređuje. Danas se ovaj sistem uspešno primenjuje u mnogim zemljama širom sveta, a neke od njih su i Hrvatska, Crna Gora, Slovačka, Rumunija, Španija i Portugalija.

CoordCom obezbeđuje kompletno i fleksibilno rešenje koje se može integrisati u postojeću komunikacionu infrastrukturu. Ovaj sistem objedinjuje u jedan komunikacioni sistem sve komunikacione standarde u oblasti emitovanja radio signala, telefonije i prenosa podataka. Ono što čini izuzetnim CoordCom jeste činjenica da on integriše i unapređuje i postojeće investicije u komunikacione sisteme, radne procese i organizaciju, što dodatno podržava njihovu kvalitetnu i efikasnu interakciju.

Organizovanje 112 EXPO dokazuje da je potreba da se u kriznim situacijama reaguje efikasno u Srbiji na visokom nivou. Uspostavljanje objedinjenog sistema za reagovanje u kriznim situacijama predstavlja, ne samo zadovoljenje jedog od preduslova za pristupanje Evropskoj Uniji, već i ozbiljnu brigu za bezbednost i efikasno zadovoljenje potreba građana Srbije.

Leave a Reply