Hardware

Extreme Networks je isporučio dvadesetmilioniti eternet port

Više od 20 miliona eternet portova koji su isporučeni pokazuju da tržište i dalje odlično prihvata skalabilne i isplative mrežne uređaje

Prema podacima Dell’OroGroup, vodeće kompanije za istaživanje IT tržišta, kompanija Extreme Networks je isporučila svoj 20 milioniti port, što je dobar pokazatelj da ovi mrežni uređaji, koji su namenjeni firmama i drugim pružaocima usluga širom sveta, poseduju izuzetno visoke performanse.

Kao što se vidi u kumulativnom izveštaju, Extreme Networks je popravio svoju stabilnu poziciju na polju konvergentnih osnovnih i perifernih mreža. Kao što se vidi iz rasta broja plasiranih portova, kompanija je zadržala odličnu poziciju provajdera rešenja za periferiju i kraj mreže. Tokom 2007. godine Extreme Networks je proširio Summit porodicu aktivnih komponenti, novim modelima visokih performansi, koji podržavaju brzine od 10/100 do 10 Gbita. Novi Summit X150 i Summit X250 10/100 svičevi, Summit X350 i Summit X450 Gigabitni svičevi i Summit X650 10 Gigabitni svičevi, predstavljaju konzistentna rešenja kako sa stanovišta operativnog sistema tako i unificirane kontrole, konfiguracije i praćenja perfomansi.

“Dostizanje granice od 20 miliona portova je značajno dostignuće koje pokazuje kako naša efikasna, pouzdana i potpuno sigurna rešenja za implementaciju računarskih mreža, inovativna po programskim rešenjima i visoko integrisana, nailaze na odličan prijem na svetskom tržištu.”, rekao je Paul Hooper, direktor marketina Extreme Networks, i dodao „Od samog početka poslovanja Extreme Networks je obezbeđivao jedinstvena rešenja koja pokrivaju širok dijapazon poslovnih potreba, istovremeno zadržavajući jednostavnost, visoke performanse i ukupnu isplativost sistema.”

Extreme Networks pojednostavljuje rešenja mrežne komunikacije kako bi svojim korisnicima omogućio da zadovolje rastuće potrebe računarskih kapaciteta i komunikacija, bilo u klasičnom ili bežičnom okruženju, preko baznih komunikacionih čvorova pa do širkog pojasa urbanih mreža.

Rešenja kompanije Extreme Networks osvojila su mnoga priznanja, kao prva gama proizvoda LAN svičeva koja ima modularan i proširiv operativni sistem (ExtremeXOS), koji pojednostavljuje implementaciju i redovno održavanje sistema, pruža bezkompromisnu zaštitu, omogućuje dostupnost i efikasnu preraspodelu resursa prema zahtevima modernih konvegentnih mreža pri prenosu podataka, glasa i video materijala.

Leave a Reply