Foto

Novi Canon Hybrid IS – prvi hibridni stabilizator slike za kompenzaciju drmanja fotoaparata

Kompanija Canon Inc. je najavila razvoj hibridnog stabilizatora slike (Hybrid Image Stabilizer – IS), prvi optički stabilizator slike na svetu* koji kompenzuje i ugaono drmanje fotoaparata i drmanje fotoaparata sa pomeranjem. Ova tehnologija će biti ugrađena u zamenjive SLR objektive fotoaparata čije se komercijalno predstavljanje planira do kraja 2009. godine.

Uvedeno je nekoliko preventivnih metoda i korektivnih procedura kojima se kompenzuju greške prouzrokovane drmanjem fotoaparata. Kompanija Canon je rad na pronalaženju načina kompenzacije drmanja fotoaparata započela osamdesetih godina. 1995. godine predstavljen je objektiv EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM, prvi zamenjivi SLR objektiv za fotoaparate na svetu sa mehanizmom koji kompenzuje optičko drmanje fotoaparata.

Canon je od tada proizveo mnoštvo zamenjivih objektiva sa sposobnošću stabilizacije slike i sada se može pohvaliti dvadeset i jednim takvim objektivom u svojoj aktuelnoj ponudi, uključujući model EF 200mm f/2L IS USM, koji se odlikuje sa čak pet položaja zatvarača za potrebe korekcije zamućenja.

Nova Canon tehnologija hibridne stabilizacije slike optimalno kompenzuje ugaono (rotaciono) drmanje fotoaparata i drmanje fotoaparata sa pomeranjem (linearno potresanje). Nagle promene ugla snimanja mogu da rezultuju značajnim zamućenjem slika snimljenih pri standardnom fotografisanju, dok je zamućenje prouzrokovano drmanjem sa pomeranjem, pri kom se fotoaparat pomera paralelno sa objektom snimanja, izraženije u makrofotografiji i drugim vrstama fotografija snimljenih u krupnom planu.

Nova tehnologija hibridne stabilizacije slike sadrži senzor ugaone brzine koji prepoznaje stepen ugaonog pomeranja fotoaparata i koji se koristi u svim prethodnim mehanizmima za stabilizaciju slike, kao i novi senzor ubrzanja koji utvrđuje stepen drmanja fotoaparata sa pomeranjem. U hibridnoj stabilizaciji slike koristi se i novi algoritam koji kombinuje izlazne podatke sa oba senzora i pomera sočiva da bi kompenzovao obe vrste pokreta. Hibridna stabilizacija slike dramatično povećava efekte stabilizatora slike, naročito pri snimanju makrofotografija, što se teško postiže tradicionalnim tehnologijama stabilizacije slike.

Kompanija Canon aktivno učestvuje u tekućem istraživanju i razvoju zamenljivih SLR objektiva fotoaparata inkorporirajući „Hybrid IS“ tehnologiju i ima za cilj da se uskoro ona komercijalizuje i ugradi u širok spektar proizvoda.

Leave a Reply