Foto

HDR video pomoću dve kamere Canon 5D Mark II

Kao što smo mogli i očekivati, video HDR izgleda baš kao HDR fotografija (podeksponirana i preeksponirana slika kombinovana u jednu kompoziciju), ali samo u pokretu. Ovaj efekt je postignula ruska kompanija Soviet Montage Production, čije je osoblje koristilo dve kamere Canon EOS 5D Mark II DSLR i delitelj snopa, koji omogućuje da svaka ćelija vidi tačno isti objekt. Oni su nam reći nešto o detaljima post-obrade, ali uvjereni smo da će to biti “program, što ga čini” vrlo brzo.

Leave a Reply