Foto

IP kamera Q24 MxAnalytic broji osobe i kreira heat-mape

Kao što je već odavno poznato, Mobotix IP kamere su karakteristične ne samo po neobičnom izgledu nego i po tehničkim rešenjima koje danas ne srećemo kod mnogih modernih kamera, kao što su visoka rezolucija foto senzora i implementacija naprednih algoritama za obradu slike na integrisanom DVR-u.

Jedan od najinteresantnijih primer za ovo jeste neobična hemisferna kamera, Mobotix Q24 koja, pomoću samo jednog foto senzora obuhvata kompletnu prostoriju ( ugao od 360°) sa mogućnošću simliranja rad više kamera, dajući sliku iz čak četiri pravca.

Mobotix Q24 kamera je možda najpoznatija po dizajnu, razlikujući se od Dome kamera drugih proizvođača jer se lako uklapa u postojeće enterijere objekata gde postaje potpuno neprimetna. Iza ovog interesantnog kućišta i hemisfernog sočiva (po kome je ona i poznata) krije se CMOS senzor visoke rezolucije. Sirova slika je veoma izvitoperena, jer sočivo zahvata sliku iz gotovo polovine punog prostornog ugla, pokrivajući praktično čitavu hemisferu sa prednje strane kamere, ali ugrađeni računar to softverski ispravlja. Rezultat mogu da budu četiri istovremene slike iz različitih pravaca, jedan ili dva panoramska prikaza širine 180 stepeni, virtuelna PTZ funkcija ili kombinacija ovih slika.

Mobotix je sredinom Aprila u Frankfurtu na sajmu “Light+Building” predstavio novu funkciju Q24 IP kamere koja zaokružuje priču o savršenstvu ovog uređaja. U pitanju je funkcija analiziranja videa tzv. MxAnalytics koja omogućava kameri da automatski detektuje pokrete objekata u oblasti koja se nadgleda. Koristeći dodatne mogućnosti prilagođene hemisfernoj slici, MxAnalytic nudi nove i vredne izvore informacija za optimizaciju procesa ili u marketinške svrhe.

Na primer: Koliko je ljudi ušlo i izašlo u objekat u toku dana ?! Koje su štandovi na sajmu najposećeniji itd…

MxAnalytic omogućava praćanje ljudi i objekata na osnovu kojih se prikupljaju statistički podaci. “Heatmaps” je jedan od alata koji je kreiran u tu svrhu, prateći i ostavljajući tragove kretanja ljudi na slici. Kamera može da beleži koliko često svaka konturna linija prolazi kroz određenu već predefinisanu oblast. U najfrekventnijim oblastima linije su istaknute određenom bojom. Kompletni rezultati se čuvaju u kameri i mogu se eksportovati preko rezličitih interfejsa.

Leave a Reply