Foto

IP tehnologija u domu učenika “Petar Drapšin”

Zahvaljujući odličnoj saradnji uprave Doma učenika drednjih škola “Petar Drapšin“ sa Ministarstvom prosvete i sporta i gradskom upravom, ova vaspitno obrazovna ustanova je opremljena najmodernijim sistemom video nadzora baziranom na IP tehnologiji.

Video nadzor je odmah izdvojen kao najvažnija tehološka ispomoć u rukovođenju ovim potencijalno koliko stresnim toliko i lepim zanimanjem koji je monogo više od svakodnevnog posla. Sistem video nadzora bi prevazišao svoju primarnu ulogu zaštite ljudi i imovine od spoljnih faktora i postao značajan asistent menadžmentu ustanove u oblikovanju njihove svakodnevnice.

Zahtevi uprave Doma učenika srednjih škola “Petar Drapšin“ su rešeni upotrebom sistema bezbednosti baziranom na IP tehnologijama. IP tehnologije su najbolji izbor za ovu vrstu poslovanja jer je fleksibilnost urođena osobina ovih sistema.

Unapred predvideti sve izmene nakon završene instalacije, zamenu pozicija kamera, logičko pregrupisavanje unutar softvera, dodavanje novih kamera … je nemoguće i jedino IP sistemi omogućavaju bezbolne izmene i jednostavnu nadogradnju sistema. Sistem integrator zadužen za izvođenje radova, Beogradski Tehnicom Computers, odabrao je najbolje među najboljima, švedski Axis za video opremu i Netavis kao softversku platformu.

Za spoljnu montažu su instalirane Axis 211 i 225 a unutrašnjost objekta je pokrivena sa Axis 216 FD kamerama u anti-vandal kućištima. Objekat je pokriven sa ukupno 36 kamera. Video materijal se snima na 2 servera na kojima neumorno radi Netavis Observer 3 softver za video menadžment.

Za potrebe instalacije mrežnih kamera urađeno je strukturno kabliranje kroz ceo objekat. Sada se isti kablovski sistem koristi ne samo za video nadzor nego i za potrebe unutrašnje poslovne mreže i interneta. Takođe, ista mreža je osnova budućeg sistema kontrole pristupa. Odabirom IP baziranog video nadzora je ostvarena velika ušteda u kabliranju jer se ista kablovska mreža koristi za više namena. Rezultati ostvareni nakon instalacije i obuke zaposlenih su veoma pozitivni, po obimu iznenađujući i za samu upravu ustanove. Poboljšana je bezbednost objekta, bezbednost učenika i zaposlenih kao i primena osnovnih pravila ponašanja ustanove.

Takođe, unapređene su radne procedure i efikasnost zaposlenih, omogućen je daljinski prisup sistemu pa menadžment ustanove aktivno koristi ovu mogućnost tokom praznika i raspusta kada je objekat prazan. Ono što je možda najvažnije je da uprava maksimalno koristi mogućnosti sistema kao podršku svojim svakodnevnim aktivnostima.

Leave a Reply