Foto

Kompanija Newsquest ukida radna mesta fotografa

Radna mesta fotografa prva su na listi planiranih ukidanja u kompaniji Newsquest i globalnoj novinskoj agenciji Reuters sa sedištem u Londonu. Prema novinskim izvorima, slična otpuštanja planirana su i u Times-u gde je od fotografa traženo da se ponovo prijave za posao.

Broj Reuters-ovih fotografa smanjiće se sa 18 na 15, a u Newsquest-u je najavljeno ukidanje 6 pozicija i njihovih naslova koji pokrivaju severni London i Midlland.

U obrazloženju izdavača kaže se da do smanjenja broja fotografa dolazi zbog smanjenja prostora u izdanjima, zbog sve razvijenje tehnologije mobilnih telefona putem kojih dobijaju fotografije, kao i značajnom prilivu fotografija iz izvora izvan kompanije. U izjavi Reuters-a navodi se da je u vrlo konkurentnom vremenu neophodno da se izbegnu duplikacije radnih mesta, kako bi solidnija finansijska situacija obezbedila da Reuters ostane svetski lider u kvalitetnim vestima i sportskoj fotografiji.

Leave a Reply