Foto

Olympus Imaging i Panasonic najavili novi standard Micro Four Thirds sistema

Olympus Imaging korporacija (Olympus Imaging) i Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) najavile zajednički razvoj tehnologija i uređaja za “Micro Four Thirds System standard,” novi standard koji proširuje prednosti Four Thirds System standarda za zamenjive tipove sočiva za digitalne foto aparate i omogućava značajno smanjenje veličine i težine.

Prema uslovima ugovora, dve kompanije će sarađivati na komercijalnoj proizvodnji znatno lakših i kompaktnijih zamenljivih sočiva za digitalne foto aparate.

Globalno tržište digitalnih SLR foto aparata sa zamenljivim sočivom neprekidno raste, ali predstavlja samo 7% ukupnog tržišta digitalnih foto aparata. U odnosu na znatno veći udao koji su držali SLR foto aparati sa zamenljivim sočivom kada je film bio dominantan medij, čini se da postoji dovoljno prostora za rast prodaje u ovoj kategoriji. Međutim, kompaktni digitalni foto aparati nastavljaju da nude sve veći broj funkcija i sve kvalitetnije performanse, a istraživanja tržišta ukazuju na to da kupci biraju kompaktne modele zbog toga što smatraju da su digitalni SLR foto aparati “veliki, teški i komplikovani za upotrebu.”

Prepoznajući ovaj tržišni trend, kompanije Olympus Imaging i Panasonic predstavile su proizvode zasnovane na standardu Four Thirds sistema i dovele su industriju u poziciju da ponudi funkcije kao što su Live View (živ prikaz) i sistem za automatsko fokusiranje na osnovu detekcije kontrasta digitalnim foto aparatima sa zamenljivim sočivom.
Sada kompanije Olympus Imaging i Panasonic dodatno proširuju potencijal Four Thirds sistema, omogućavaju razvoj radikalno kompaktnijih i lakših digitalnih foto aparata sa zamenljivim sočivom, zasnovanih na Micro Four Thirds standardu. Uz postojeću ponudu proizvoda koji koriste Four Thirds sistem, nova paleta proizvoda koji koriste Micro Four Thirds sistem omogućiće klijentima da uživaju u performansama digitalnih foto aparata sa zamenljivim sočivom.

U poređenju sa Four Thirds sistemom standarda, primarne karakteristike Micro Four Thirds sistema standarda su:
1) Oko 50% kraće rastojanje između postolja i senzora
2) 6mm manji prečnik spoljašnjeg nosača sočiva
3) Broj električnih kontakta u nosaču povećan je sa 9 na 11
*Dijagonala senzora slika ista je za kod Four Thirds i Micro Four Thirds sistema standarda.

Micro Four Thirds sistem omogućava korisnicima da uživaju u visokom kvalitetu slike koji 4/3 senzor obezbeđuje u kompaktnijem telu foto aparata i da iskoriste prednosti velikog broja kompaktnih sočiva; posebno u širokougaonom i opsegu visokog stepena uvećanja. Four Thirds sistem nudi kompaktan i lagan uređaj, a novi Micro Four Thirds sistem vas vodi još dalje i omogućava razvoj ultra-kompaktnih digitalnih kamera sa zamenljivim sočivom kakve niste videli do sad. Novi Micro Four Thirds sistem koristi i veći broj električnih kontakata u nosaču sočiva, obezbeđujući na taj način podršku za nove funkcije i upotrebljivost sistema u budućnosti.

Pored toga, korisnici će moći da instaliraju postojeća Four Thirds sočiva na Micro Four Thirds kućišta preko adaptera.

U buduće, kompanije Olympus Imaging i Panasonic će zajednički razvijati odgovarajuće tehnologije i uređaje za Four Thirds i Micro Four Thirds standarde, i razvijati i predstavljati proizvode kompatibilne sa standardom u skladu sa odgovarajućim poslovnim strategijama.

Uz nastavak razvoja opreme za digitalne foto aparate kompatibilne sa Four Thirds sistemom zamenljivih sočiva, kompanija Olympus Imaging će razviti paletu Micro Four Thirds sočiva i opreme, kao i kućišta za foto aparate u skladu sa Micro Four Thirds standardom, a koja su manja i tanja od laganih, kompaktnih i opšte prihvaćenih modela Olympus E-410 i E420.

Uz nastavak razvoja opreme za digitalne foto aparate kompatibilne sa Four Thirds sistemom zamenljivih sočiva, kompanija Panasonic takođe će razvijati novu generaciju kompaktnih, laganih digitalnih foto aparata sa zamenljivim sočivom, uključujući ultra-prenosna kućišta, zamenjiva sočiva i prateću opremu.

Four Thirds sistemu standard

Four Thirds sistem standard definiše dizajn i razvoj standarda za digitalne foto aparate sa zamenljivim sočivom koji u potpunosti realizuje potencijalne performanse digitalne tehnologije. Digitalni foto aparati sa Four Thirds sistemom koriste senzor slike 4/3 tipa koji pruža visok kvalitet slike kakav očekujete od digitalnih foto aparata za zamenljivim sočivom uz dimenzije koje obezbeđuju vrhunsku mobilnost. Four Thirds standard je otvoren standard koji omogućava razmenu informacija pri proizvodnji kućišta i sočiva, odnosno njihovu zamenu.

Leave a Reply