Foto

Za konkurs Onlajn reciklarnica stiglo više od 140 radova

Na konkurs za video i foto radove o reciklaži i otpadu “On lajn reciklarnica”, organizovan u sklopu kampanje Zelene inicijative, stigla su 142 rada, saopštila je danas mreža nevladinih organizacija Zelena inicijativa.

Na fotografijama i video radovima koje su mladi od 15 do 30 godina slali od januara do kraja marta, prikazan je veliki broj primera loše prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.

Kako je precizirano, na konkurs je pristiglo 119 fotografija i 23 video rada koja učestvuju u izboru za nagrade.

Radove je poslalo ukupno 74 autora iz 37 gradova u Srbiji, i oni se mogu pogledati na sajtu Zelene inicijative www.zelenainicijativa.rs, u rubrici Onlajn Reciklarnica. Rezultati takmičenja biće uskoro objavljeni na sajtu Zelene inicijative.

Iz Zelene inicijative ističu da su mladi pokazali i želju da kroz konkretne akcije i sami utiču na rešavanje problema koje su uočili.

Kao primer navodi se odluka jednog od reciklažnih operatera iz Kinkinde da postavi kavez za PET ambalazu upravo na mestu zabeleženom na fotografiji, gde se vidi smeće pored železničke pruge.

Svakog dana gradjani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije, od čega skoro polovina odlaze se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu.

U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala do četiri puta manji. U Srbiji se godišnje baci sekundarnog otpada vrednosti o 50 miliona evra, a taj otpad se može reciklirati.

Zelena inicijativa predstavlja mrežu 22 organizacije gradjanskog društva u Srbiji koje će, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID), ove godine realizovati zajedničke aktivnosti za podsticanje primarne selekcije otpada i stvaranju uslova za organizovano institucionalno delovanje sakupljača sekundarnih sirovina i legalizaciju njihovog rada.

Leave a Reply