en-el15
Foto

Zamena baterija u fotoaparatima Nikon D7000, D800, D800E i Nikon 1 V1

Ovo je važno saopštenje u vezi sa baterijom EN-EL15 koja se koristi u fotoaparatima Nikon D7000, D800, D800E i Nikon 1 V1.

Iako Nikon preduzima opsežne mere da obezbedi proizvode visokog kvaliteta,  određeni broj baterija EN-EL15, koje je proizveo jedan od njhovih dobavljača, nije zadovoljio Nikonove interne standarde kvaliteta. U izuzetno retkim slučajevima, ovo može da dovede do pregrevanja baterije i deformisanja spoljnog dela kućišta.

 

Baterije na kojima se javlja ovaj problem otkrivene su samo u Nikonovom proizvođačkom procesu. Nisu primili nijedan izveštaj o ovom problemu sa tržišta. Shodno tome, da bi obezbedili sigurnost njihovih klijenata i njihove opreme, pokrenuli su šemu dobrovoljne zamene za proizvode na koje ovo utiče.

Klijenti koji koriste bateriju EN-EL15 na koju se odnosi ovaj problem mogu da zatraže zamenu baterije, na način naveden u nastavku.

Baterije obuhvaćene ovim problemom

  1. Pronađite broj serije za svoju bateriju EN-EL15. Brojevi serije su alfanumerički znakovi odštampani na dnu pločice sa nazivom na donjoj strani baterije, kao što je prikazano na slici ispod.

    en-el15

  2. Proverite 9. znak broja serije, kao što je pokazano ispod.

    Slika

– Ako je 9. znak broja serije EN-EL15 baterije E ili F, bateriju treba zameniti jer možda ima opisani problem.

– Ako je 9. znak broja serije EN-EL15 baterije A, B, C, D, G ili neko naredno slovo alfabeta, baterija je bezbedna za korišćenje.

Ovaj problem ne važi za baterije EN-EL15 isporučene sa fotoaparatima D7000 i Nikon 1 V1 kupljenim pre 29. januara 2012. godine ili za baterije kupljene pojedinačno pre 29. februara 2012. godine.

Kako da dobijete zamensku bateriju

Kontaktirajte korisničku podršku da biste saznali gde da pošaljete svoju bateriju i koliko vremena će proći pre slanja zamene.

Leave a Reply