Hardware

Fujitsu i RIKEN grade najbrži superkompjuter na svetu

Sa ostvarenim performansama od 8,162 petaflopsa „K kompjuter“ ( K computer) na vrhu svetske liste TOP500 . Kompanije RIKEN i Fujitsu zauzele su prvo mesto na najnovijoj listi „TOP500“ koja je danas objavljena na 26. Internacionalnoj konferenciji o superkompjuterima „ISC’11“, održanoj u Hamburgu, u Nemačkoj. Osvojeno prvo mesto na listi zasnovano je na merenjima performansi K kompjutera (*1) koji udruženim snagama razvijaju ove kompanije .

Trenutno najbolje rangirani na TOP500 listi – K kompjuter sistem, još uvek je u fazi izgradnje i konfigurisanja; sastoji se od 672 kompjuterske rek-jedinice (racks) opremljene sa ukupno 68.544 procesorske jedinice. Ovaj sistem je, iako nedovršen, ostvario na LINPACK testu performansi rezultat od 8,162 petaflopsa (kvadrilion operacija sa pokretnim zarezom u sekundi), koji ga je svrstao na čelo liste TOP500. Sistem je uz to pokazao i veoma visoke standarde kompjuterske efikasnosti od 93,0%. Od juna 2004. kada je tzv. „Simulator zemlje“ (Earth Simulator) bio rangiran kao prvi na TOP500 listi, ovo je prvi japanski superkompjuter koji je osvojio vrh popularne liste superračunara.

RIKEN i Fujitsu sarađuju na razvoju K kompjutera i nameravaju da ga koriste počev od novembra 2012, u sklopu inicijative „High-Performance Computing Infrastructure (HPCI)“, koju predvodi japansko Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije (MEXT). K kompjuter će biti sastavljen od preko 800 kompjuterskih rek-jedinica — od kojih je svaka opremljena ultrabrzim i energetski efikasnim procesorima — koji ulaze u mrežu sa ogromnim kapacitetom međupovezanosti. Ovaj superkompjuterski sistem spaja vrhunske tehnologije visokih performansi i visoke dostupnosti.

Da bi se ispitale performanse sistema u fazi konfigurisanja, brzina procesiranja K kompjutera merena je LINPACK benchmark programom, koji ga je i svrstao na 37. po redu listu najbržih superkompjutera na svetu. Rang lista TOP500 ustanovljena je 1993. i ažurira se dva puta godišnje, u junu i novembru.

Radeći na delu sistema koji angažuje 68.544 procesora instaliranih na delu K kompjutera koji se konfiguriše, LINPACK program za merenje pokazatelja (benchmark program) zabeležio je najbolje performanse na svetu od 8,162 petaflopsa. Na osnovu tog rezultata rangiran je kao prvi na listi TOP500. Povrh toga, za jedan od najvećih kompjuterskih sistema na svetu, postigao je izuzetno visok stepen računarske efikasnosti od 93,0%. Ovo dostignuće omogućila je integracija tehnologija K kompjutera, među kojima su masivan broj procesora, interkonektivnost koja ih povezuje u celinu, kao i softver koji „izvlači“ maksimalne performanse iz hardvera.

K kompjuter je projektovan da, kada konfiguracija bude završena 2012. godine, postigne LINPACK performanse od čitavih 10 petaflopsa. Namenjeno mu je široko polje primene u segmentima nauke koji se oslanjaju na snagu računara u obradi podataka, i očekuje se da značajno doprinese postizanju istraživačkih rezultata svetskog ranga. Ovaj superkompjuter je kompletno proizveden u Japanu, počev od istraživanja i razvoja procesora, do projektovanja i proizvodnje samog sistema. Očekuje se da primena K kompjutera generiše revoluciju u oblastima kao što su istraživanja globalne klime i meteorologija, prevencija prirodnih katastrofa i medicina, i tako doprinese razvoju prosperitetnog i bezbednog društva. RIKEN i Fujitsu će nastaviti da predano rade na kompletiranju sistema i njegovom puštanju u rad 2012. godine.
Ryoji Noyori, predsednik kompanije RIKEN

Voleo bih da iskažem duboku zahvalnost svima koji učestvuju u ovom projektu, počev od naših kolega u partnerskoj kompaniji na razvoju sistema, kompaniji Fujitsu Limited, koje su hrabro radile na razvoju K kompjutera čak i u ozbiljnim uslovima koji su usledili nakon velikog zemljotresa u istočnom Japanu. Divno je što ovaj trenutak mogu da podelim sa njima. Iskreno verujem da snaga i istrajnost demonstrirani tokom ovog projekta ujedno podupiru oporavak regiona Tohoku. Kako se približavamo kraju ovog projekta, sledećeg juna, ostaćemo posvećeni tehničkom i operativnom održavanju ovog sistema, i nadam se izvanrednim rezultatima kada ovaj najmoćniji superkompjuter na svetu postane dostupan korisnicima širom sveta.

Michiyoshi Mazuka, predsedavajući i direktor kompanije Fujitsu Limited: Oduševljen sam postizanjem ovog rezultata, zahvaljujući izuzetnim naporima svih učesnika u projektu, uprkos uticaju velikog zemljotresa u Japanu. Posebnu zahvalnost iskazujem partnerima iz regiona Tohoku za posvećenost i stabilnu isporuku komponenti, uprkos tome što su i sami bili pogođeni ovom katastrofom. Spajanje stotina hiljada komponenti da bi se brzo lansirao ovako grandiozan računarski sistem — što bi bilo praktično neizvodljivo korišćenjem konvencionalnih tehnologija — zahteva izuzetan nivo pouzdanosti. Verujem da je ova pouzdanost vrhunac japanskog preduzetništva. Bez naglašenog samozadovoljstva i ne gubeći iz vida naš cilj, mi ćemo nastaviti sa razmeštanjem ovog sistema i, kada bude završen, radovati se dostignućima koja će K kompjuter omogućiti.

K kompjuter zajednički razvijaju RIKEN i Fujitsu. Deo je inicijative „High-Performance Computing Infrastructure (HPCI)“ koju predvodi japansko Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije (MEXT). Konfigurisanje K kompjutera počelo je u septembru 2010, a dostupnost za zajedničku upotrebu planirana je za 2012. „K computer” je naziv koji RIKEN koristi za ovaj superkompjuter od jula 2010. „K“ potiče od znaka „Kei“ iz japanskog pisma „Kanji“, i predstavlja deset puta veći red veličine od „peta“, odnosno asocira na snagu reda veličine 10 na 16-ti. Logotip za K kompjuter zasnovan na japanskom znaku Kei odabran je u oktobru 2010. U svom osnovnom značenju, Kei predstavlja veliki prolaz, što iskazuje nadu da će K kompjuter biti novi prolaz u naučnim disciplinama zasnovanim na intenzivnoj upotrebi računara.

Leave a Reply