Hardware · PC računari

Fujitsu prodire na evropsko tržište računastva visokih performansi

Kompanija Fujitsu je objavila planove za proširenje svoje ponude računara visokih performansi (High Performance Computing, HPC), zasnovane na x86 PRIMERGY serverima, na tržišta u Evropi. Ova rešenja poznata su široj javnosti najpre po tome što omogućuju inženjerima i naučnicima postizanje proboja na polju inovacija. Sa liderske pozicije u domenu računarstva visokih performansi u Japanu, Fujitsu će početi da prodaje i implementira svoja rešenja i u Nemačkoj i Velikoj Britaniji, dok će u drugoj fazi ova „HPC Cluster“ rešenja biti dostupna u Francuskoj i Italiji.

Prema planu kompanije, u narednih nekoliko meseci će biti dostupan kompletan asortiman HPC rešenja uključujući i „rek“ i „blejd“ serverske sisteme, rešenja srednjeg sloja i „InfiniBand“ računarske mreže, kao i prateća podrška u vidu savetodavnih i usluga integracije sistema. Osim na domen projektovanja uz pomoć računara, Fujitsu cilja i na tržišne oblasti u kojima se tražnja za računarima visokih performansi neprestano uvećava – bioinformatiku, modeliranje i procenu finansijskih rizika, i kreiranje digitalnog sadržaja sa akcentom na 3D kompjuterskoj grafici.

Jens Piter Sajk, viši potpredsednik Odeljenja za x86 serverske proizvode u kompaniji Fujitsu Technology Solutions, objašnjava da su kompjuterske simulacije i modelovanje, zasnovani na računastvu visokih performansi, postali suštinski deo procesa istraživanja i razvoja u mnogim industrijama. „Računarstvo visokih performansi je rastuće tržište i očekujemo da učešće Fujitsu HPC serverskih rešenja u našem poslovanju sa x86 serverima dostigne 20 posto, u roku od dve godine”, kaže Sajk.
Fujitsu je tržišni lider na polju računarstva visokih performansi u Japanu, gde je instalirao najsnažnije računarske sisteme. Kompanija svoju ponudu u Evropi zasniva na preko tri decenije iskustva i inovacija u ovom domenu, a uvodi i namenske HPC usluge među ojima su merenje performantnosti (benchmarking), sertifikacija i integracija sistema.

Ponudu kompanije za Evropu karakteriše bogat izbor HPC platformi. Tu je nedavno predstavljen PRIMERGY CX1000, sistem izuzetno visoke skalabilnosti i platforma za serversku infrastrukturu „oblak-računarstva“, zatim, dinamička serverska infrastruktura u jedno šasiji – PRIMERGY BX900 sistem. Preduzeća koja žele što kraće vreme implementacije mogu da se oslone na PRIMERGY RX200 rek-servere kao gradivne elemente za svoje HPC klaster-sisteme.

Prvi od ovih PRIMERGY HPC sistema već je dobio sertifikat „Intel® Cluster Ready certification”, koji garantuje kupcima unapred testiranu interoperabilnost sistema i olakšava uparivanje sistema sa aplikacijama pri formiranju čvrsto integrisane infrastrukture.

„HPC Cluster“ platforma za modeliranje na tehničkom univerzitetu

Jedan od prvih HPC klijenata kompanije Fujitsu u Evropi je „RWTH Univerzitet u Ahenu, u Nemačkoj, jedan od vodećih tehničkih univerziteta u zemlji sa oko 30.000 studenata i 450 profesora. U cilju značajnog povećanja računarske snage za tako usredsređeno okruženje, Centar za računarstvo i komunikacije ovog univerziteta obratio se kompaniji Fujitsu sa zahtevom za isporukom HPC klaster-rešenja.

Fujitsu i partnerska kompanija za implementaciju, Unicorner, instalirale su klaster koji čine 250 računarskih čvorova (node), koji funkcioniše pod Linux i Windows HPC sistemima. Ovaj sistem opremljen je mrežom visokih performansi koja se ne može „zagušiti“, InfiniBand, i koja mu omogućava da se koristi za paralelne operacije kompjuterske simulacije, čime više korisnika istovremeno dobija interaktivan pristup aplikacijama.

Fujitsu je takođe formirao namenski tim za HPC rešenja koji čini nekoliko stotina ljudi odgovornih za istraživanje i razvoj HPC rešenja, projektovanje središnjih sistema razmeštanje kod korisnika i tehničku podršku.
ISC konferencija (International Supercomputing Conference 2010)

Fujitsu učestvuje na ovogodišnjoj konferenciji (31. maj – 3. jun) posvećenoj superkompjuterima International Supercomputing Conference (ISC), u Hamburgu.

Leave a Reply