Hardware · PC računari

Fujitsu učestvuje u najvećoj globalnoj instalaciji ‘tankih klijenata’ ikada

Fujitsu objavljuje svoje učešće u najvećoj instalaciji tankih klijenata u svetu: dobavljač IT usluga Šparkasena (Sparkassen), nemačke bankarske i finansijske grupe, instalirao je preko 100.000 tankih klijenata, od čega je kompanija Fujitsu snabdela znatan deo, više od 40.000 jedinica.

To je najveći broj tankih klijenata ikada instaliran što ukazuje da će tanki klijenti nastaviti da povećavaju svoj tržišni udeo. Koristi koje tanki klijenti pružaju uključuju visoku pouzdanost, niske troškove, energetsku efikasnost i smanjene potrebe za upravljanjem i administriranjem.

U okruženju tankih klijenata koji su pribavljeni od različitih proizvođača, Šparkasenov provajder je instalirao asortiman Fujitsu FUTRO tankih klijenata, uključujući FUTRO A250, FUTRO S400, FUTRO S500/S550. Fujitsuov softver za tanke klijente je bio osnova za instaliranje ovako velikog broja tankih klijenata. Softver je razvijen za eLux/Scout (UniCon) platformu. Unikonova otvorena platforma koja podržava sve glavne operativne sisteme, kao i Fujitsuove jake veze sa Unikonom, pružile su znatnu prednost i predstavljaju kičmu ovog uspeha.

Ova do sada najveća instalacija tankih klijenata započela je krajem 2006, a naručilac planira da do 2011. instalira ukupno oko 180.000 klijenata. Korisnici su shvatili da Fujitsuova otvorena platforma za IT infrastrukture omogućava jednostavan ulazak u fleksibilno okruženje tankih klijenata. Uz to, ovaj proizvođač omogućava lako priključivanje postojećeg hardvera pomoću USB stika ili PXE (komponente okruženja koje omogućava podizanje operativnog sistema i udaljeno administriranje preko mreže), čime se smanjuju troškovi prelaska na okruženje tankih klijenata. Fujitsu omogućava minimalno i fleksibilno održavanje klijenata, sve do nivoa slike, i minimizira troškove ažuriranja i dograđivanja.

Okruženje tankih klijenata pruža niz prednosti u odnosu na klasično okruženje personalnih računara. Sistem fajlova koji ne mogu da se menjaju („read only“) garantuje visoku bezbednost i otpornost na viruse i ilegalan softver, omogućavajući visoku efikasnost pošto korisnici ne mogu da ugroze stabilnost operativnog sistema. Nepostojanje pokretnih delova znači da tanki klijenti rade bešumno i imaju duži vek trajanja. Uz to, zbog smanjenih troškova servisiranja i tehničke podrške tanki klijenti imaju dosta niže ukupne troškove održavanja.

Rajat Kakar, potpredsednik Klijent grupe u kompaniji Fujitsu Technology Solutions kaže: „Ova velika instalacija je važan signal tržištu da tanki klijenti nisu više rešenje samo za specifičnu primenu, već su održivo, troškovno efikasno rešenje za preduzeća koja žele da maksimiziraju broj radnih stanica bez uvećanja troškova IT administriranja i upravljačkog vremena. Fujitsuov sveobuhvatan tehnološki portfolio i usluge omogućavaju lako uključivanje postojećeg hardvera u sistem tankih klijenata, a preduzeća brzo vide rezultate kroz smanjenje troškova i potreba administriranja.

Fujitsuov portfolio tankih klijenata pruža rešenja i za klasične infrastrukture bazirane na serverima i za virtuelne infrastrukture, i sertifikovan je za rešenja tipa virtualni radnih jedinica. FUTRO S450 omogućava jednostavan osnovni sistem za SBC i VDI. Uz to, da bi se zadovoljile individualne potrebe, FUTRO S550 i set ESPRIMO C/E za tanke klijente pružaju mogućnost korišćenja računara pune konfiguracije.

Leave a Reply