Gadgets

155 profesionalnih GPS uređaja za Ministarstvo poljoprivrede trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede trgovine, šumarstva i vodoprivrede je u februaru 2012 godine pokrenulo nabavku 155 profesionalnih ručnih GPS uređaja za GIS sa odgovarajućim softverom, i to 125 za korišćenje u šumarstvu i 30 za druge službe.

GPS opremu za potrebe šumarstva su isporučile firme GDi GISDATA d.o.o. Beograd i E-SMART SYSTEMS, a uređaje za druge službe firma LIVONA d.o.o, iz Beograda.

Leave a Reply