Gadgets

AdriaTOPO 2.0 LITE – besplatna karta za ručne GPS uređaje

AdriaTOPO 2.0 Lite je osnovna topografska nerutabilna karta za Garmin GPS uređaje. Obuhvata: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

AdriaTOPO 2.0 Lite sadrži visinski prikaz terena putem slojeva, a u kartu je uključen i digitalni model terena (DTM) koji omogućava izradu i pregled poprečnih (vertikalnih) profila trase.

U kartu su uključeni hidrografski podaci, nacionalni parkovi i parkovi prirode. U karti se nalazi 40.000 POI tačaka koje se mogu jednostavno pretraživati, bilo da se radi o izvoru, planinskom vrhu, naselju itd. Pretraga POI tačaka može se vršiti prema imenu (ili nekoj od reči iz imena), kategoriji tačaka ili udaljenosti od trenutne lokacije. Unete su neke planinarske i biciklističke staze.

Karta se može učitati, pregledavati i pretraživati na računaru pomuću besplatnog Garminovog programa BaseCamp. Pri tome trebate priključiti GPS sa učitanom kartom na računar ili ubaciti SD/micro ili SD karticu s učitanom kartom u čitač kartica.

Kartu možete besplatno skinuti na: http://garmin.com.hr/

Podržani uređaji:
– Kompletna serija eTrex-a koji podržavaju kartografiju
– Kompletna GpsMap serija ručnih uredaja

Zastupnik Garmin uređaja za Srbiju je InfoTeam.

Leave a Reply