Gadgets

Ceo adresni registar Srbije postavljen na geoportal

Podaci o kućnim brojevima, ulicama i trgovima svih gradova i mesta Srbije su dostupni za uvid na geoportalu. Grafičke podatke adresnog registra koji se odnose na prostorni položaj kućnih brojeva, ulica i trgova moguće je pregledati na geoportalu.

U adresnom registru se vode podaci o utvrđenim kućnim brojevima za stambene i poslovne zgrade, uključujući i privremene objekte, kao i za građevinske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju. Takođe, u registar se unose tekstualni podaci o ulicama i trgovima sa grafičkim prikazom. Pored toga, utvrđuju se kućni brojevi u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u kojima ne postoje ulice. Službe za katastar nepokretnosti su nadležne za prikupljanje i održavanje podataka adresnog registra.

Trenutno su objavljeni podaci za 90474 ulica i trgova čime je obuhvaćeno 1790666 kućnih brojeva.

Podaci adresnog registra se mogu pregledati i kombinovati sa drugim sadržajem na geoportalu. Republički geodetski zavod će nastaviti da ažurira objavljene i unapređuje postojeće podatke adresnog registra.

Link
Adresni registar na geoportalu…

Leave a Reply