E-servisi · Gadgets

Digitalni ortofoto na inicijalnom geoportalu

Republički geodetski zavod je započeo sa objavljivanjem digitalnog ortofotoa izrađenog u okviru CARDS programa. Projekat “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji“, koji se realizuje u okviru donacije Evropske unije – CARDS program, uspešno se privodi kraju.

Projektom je predviđena izrada digitalnog ortofotoa u dve projekcije: ETRS89/UTM i Gaus‑Krigerovoj projekciji. Tokom 2009. godine započeta je isporuka Republičkom geodetskom zavodu digitalnog ortofotoa u UTM projekciji, dok se isporuka u Gaus‑Krigerovoj projekciji očekuje u narednom periodu.

Republički geodetski zavod je započeo sa objavljivanjem isporučenog i verifikovanog digitalnog ortofotoa za gradska područja, rezolucije GSD-10 cm, na inicijalnom geoportalu www.geosrbija.rs .

U planu je da se izrađeni ortofoto (u sve tri rezolucije: 10cm, 20cm i 40cm) nakon prijema i verifikacije od strane Zavoda, sukcesivno objavljuje na inicijalnom geoportalu i tako učini dostupnim široj javnosti.Trenutno digitalni ortofoto rezolucije GSD-10cm je dostupan na geoportalu na sloju Ortofoto–10cm. .

Leave a Reply