Gadgets

Garmin GPS18

GPS 18 je senzor namenjen za upotrebu gde su portabilnost, male dimenzije i velika preciznost i brzina akvizicije ključni parametri. Glavne karakteristike senzora su 12-kanalni prijem, WAAS / EGNOS korekcija i izuetno kompaktno kućište sa malom, a ipak efikasnom antenom. GPS 18 je dostupan u dve verzije, sa serijskim RS232 interfejsom, ili sa USB 2.0 full-speed komunikacijom. Takođe postoje i tri verzije konfiguracije kabla.

GPS 18 USB je opremljen USB konektorom i u potpunosti kompatibilan sa USB 2.0 i USB 1.1 standardima. Komunicira Garmin PVT formatom, a napaja se preko USB porta. Najbolju primenu nalazi u komunikaciji sa notebook računarima. GPS 18 PC ima dva izlazna kabla. Jedan kabl ima DB9 serijski konektor, dok je drugi konektor namenjen napajanju, i izveden je sa konektorom za auto-upaljač. Odličan je za razvoj aplikacija, a komunicira standradnom NMEA 0183 v2.00, NMEA 0183 v3.00, ili GARMIN binarnim formatom. GPS 18 LVC je namenjen ugradnji u GPS sisteme obzirom da je opremljen jednim kablom iz koga izlaze slobodne žice za kreiranje konekcije po izboru.

Napaja se 4.5-5.5V. Podržava GARMIN i NMEA formate GPS 18 5Hz ima iste karakteristike napajanja i protokola kao 18LVC, ali može NMEA rečenicu na serijskom portu generisati 5 puta u sekundi. Odličan je za primene u kojima je potrebna veća preciznost i pouzdanost podataka.

U osnovi kućišta 18-ice je integrisan magnetni nosač, kao i fiksna matica sa standardnim navojem, što omogućava izuzetno laku i univerzalnu montažu.

Leave a Reply