Gadgets

GPS 18 DeLux za navigaciju uz notebook

GPS 18 u DeLuxe paketu je namenjen korisnicima koji žele da svoj Laptop računar pretvore u moćnu navigacionu konzolu.

U kompaktno kućište malih dimenzija upakovana je GPS antena velike efikasnosti i GARMIN prijemnik. U dnu kućišta se nalazi integrisani magnetni nosač koji omogućava izuzetno jednostavnu montažu. Pored toga, uz uređaj se dobija i vakuum nosač za vetrobransko staklo, tako da je montaža uređaja u vozilo izuzetno pojednostavljena.

GPS prijemnik sa notebook računarom komunicira koristeći USB port i Garmin protokol, a postoji i verzija sa DB9 serijskim konektorom, na kome se može dobiti standardna NMEA rečenica. Kod USB modela napajanje je izvedeno kroz USB port, a kod Serial modela napajanje se izvodi preko 12V konektora za autoupaljač.

Uz uređaj se isporučuje detaljna karta zapadne Evrope – Citty Select Europe, i nRoute GARMIN softver za automatsko kreiranje ruta kroz ulice i glasovno Turn-by-turn navođenje kroz zadate rute.

Uz GPS 18 svaki notebook može postati izuzetno moćan suvozač i navigator. Ostaje jedino da se reguliše pitanje napajanja notebook računara preko 12V instalacije u kolima. Uz GPS 18 se može koristiti SCG RoadMap detaljna karta Srbije i Crne Gore.

Cena ovog uređaja je 11.210,00 Din. i može da  se nabavi u Infoteamu.

Leave a Reply