Gadgets

“GPS spoofer” za preuzimanje bespilotnih letelica

Istraživači Univerziteta u Teksasu, u SAD, napravili su uređaj čija je cena oko 800 evra, koji omogućava da se preuzme kontrola nad bespilotnim letelicama. Naprava je dobila naziv GPS spoofer. Omogućava mešanje u rad sistema GPS navigacije i može da, ili preusmeri letelicu na novu trasu letenja, ili da izazove njen gubitak.

Princip rada GPS spoofer-a jeste taj, da aparat šalje bespilotnoj letelici GPS signal koji je jači od onog koji letelica dobija od satelita. Na taj način otvara se mogućnost da se bespilotnim letelicama prenesu nove koordinate.

Leave a Reply