Gadgets

Info Team besplatni GPS Vodič – Marine i privezišta na Dunavu

U saradnji sa časopisom Nautičar i izdavačem Borislavom Vasićem INFO TEAM objavljuje besplatni GPS putni vodič: MARINE I PRIVEZIŠTA NA DUNAVU. GPS vodiči (Tour Guide) su dodatni setovi interesantnih tačaka sa proširenim opisom i slikom, namenjeni korišćenju u Garmin GPS uređajima. Besplatno se mogu preuzeti sa našeg web sajta, i lako učitati u internu memoriju uređaja.

GPS vodič “Marine i privezišta na Dunavu” sadrži informacije sa detaljnim opisima, slikom i pozicijom 53 privezišta i marina na toku Dunava kroz Srbiju. Prikazani su kapaciteti, instalacije i kontakt telefoni, a istipodaci su uneti i u poslednju verziju SCG Route karte 2.30. Privezišta i marine možete pronaći na vašem uređaju, pod opcijom “Kuda idemo – Dodaci”; pogledati lokaciju na karti, ili prepustiti vašem nüviju da vas dovede do cilja.

Putni vodič Marine i privezišta na Dunavu možete preuzeti na srpskom ili engleskom jeziku:

GPS vodič Marine i privezišta na Dunavu (SRB)
Tour Guide Marines and docking places on Danube (ENG)

Izabrani GPI fajl iskopirajte u  poddirektorijum POI na vašem uređaju. 

Leave a Reply