E-servisi · Gadgets

Integracija mreže Vekom u nacionalnu mrežu permanentnih GNSS stanica RS – AGROS

U skladu sa potrebama praćenja razvoja GNSS tehnologije i razvoja nacionalne mreže permanentnih GNSS stanica, potpisan je ugovor o integraciji mreže Vekom u nacionalnu mrežu permanentnih GNSS stanica Republike Srbije – AGROS.

Prateći razvoj GNSS tehnologije u svetu, Republički geodetski zavod je kao nadležna institucija za ovu oblast, razvio nacionalnu mrežu permanentnih GNSS stanica Republike Srbije – AGROS.

Razvoj nacionalne mreže počinje Projektom, koji je urađen u saradnji sa Evropskom akademijom za urbana okruženja 2001. godine, a ekonomska eksploatacija mreže počinje 16.12.2005.godine. Uspostavljanjem mreže AGROS, postaje prva mreža permanentnih stanica na prostoru Jugo-istočne Evrope, i kao takva preuzima lidersko mesto za navedeno područje. Republički geodetski zavod je kao predstavnik Republike Srbije jedan od osnivača organizacije EUPOS, koja okuplja nacionalne mreže permanentnih GNSS stanica Jugo-istočne Evrope.

U skladu sa potrebama praćenja razvoja GNSS tehnologije kao i interesima Republike Srbije da se lidersko mesto u regionu zadrži, nacionalna mreža AGROS se konstantno razvija.

Sagledavajući zahteve korisnika GNSS tehnologije za konstantno pouzdanim i modernim sistemom, došlo je do potrebe integrisanja GNSS opreme nove generacije u jedinstvenom sistemu.

Kao jedan od važnih segmenata razvoja je integracija mreže Vekom u nacionalnu mrežu permanentnih GNSS stanica Republike Srbije – AGROS. Ovom prilikom, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda potpisan je ugovor o integraciji mreže Vekom u jedinstveni sistem – AGROS.

Gušći raspored stanica doprineće kvalitetnijim radu kako u državnom, tako i u privatnom sektoru. Integracijom u jedinstveni sistem, omogučiće se koriščenje pored GPS korekcija i korišćenje GLONASS korekcija na preko 80 posto teritorije Republike Srbije, koje će omogućiti 13 permanentnih GNSS stanica nove generacije koje imaju mogućnost prijema i GLONASS korekcija. Formiranje backup kontrolnog centra, pružiće korisnicima veću pouzdanost u radu.

Ova saradnja je samo jedan od koraka u procesu razvoja jedinstvene nacionalne mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srbije – AGROS.

 

Leave a Reply