Gadgets

Kingston Digital predstavlja kompletna i štedljiva sigurnosna USB rešenja za preduzeća

Kompanija Kingston Digital, Inc., članica kompanije Kingston Tehchnology Inc., nezavisni svetski lider u proizvodnji memorijskih proizvoda, danas je najavila seriju prenosivih rešenja za sigurnost podataka – DataTraveler® 4000 (DT4000) i DataTraveler Vault – Privacy Managed (DTVPM) – nudeći preduzećima najfleksibilnija i najštedljivija USB rešenja koja takođe obezbeđuju neprevaziđenu kontrolu bezbednosti. Kao lider u memorijskim rešenjima još od 1987., kompanija Kingston predstavlja ove nove proizvode kao jedinu familiju sigurnosnih USB rešenja na tržištu, od uređaja za opšte poslovne potrebe, preko fleksibilnih rešenja za potrebe preduzeća, do platformi za najsigurnje i najoštrije vladine standarde.

Dok mnoge orgaizacije zavise od prenosivosti i pojednostvljenosti USB uređaja za rukovanje podacima, prenosni mediji su gotovo izašli iz fokusa u 2010. nakon nekoliko problematičnih događaja kao što je slučaj sa Stuxnet-om i Wikileaks-om, zbog čega je njihovo korišćenje samo povećalo sumnju u buduća pitanja kontrole. Međutim, kada se pravilno implementiraju, prenosivost i jednostavnost koje su karakteristične zbog pojave rizika kod USB uređaja, mogu da budu njhova najveća prednost,omogućavajući im da posluže kao strateški alat za bezbednost.

Trenutno su opcije USB uređaja namenjenih preduzećima ograničene u pogledu fleksibilnosti i stroge bezbednost. Postojeća rešenja variraju od skupih i rigidnih platformi konstruisanih da odgovore na najviše bezbednosne vladine standarde, do manje bezbednih rešenja koja pružaju malo u pogledu rukovanja određenim uređajima i koja nisu dovoljno kontrolisana u okviru softvera za opštu bezbenost podataka, koji se nalaze na krajnjim tačkama. Nova ponuda iz Kingstona oslanja se na neprevaziđenu stručnost proverenu u praksi, testiranu od strane vlade kao i na platforme podržane najboljom garancijom, uslugama i podrškom na tržištu. Glavne odlike su sledeće:

· DT4000: korporacijama kao što su finansijska i zdravstvena preduzeća, koje zahtevaju visok nivo zaštite delikatnih informacija, omogućava enkripciju na nivou enkripcije koju koristi vlada. DT4000 ispunjava FIPS 140-2, Nivo 2 standard za čitav kriptogramski modul – ne samo za sigurnosni procesor kao što je slučaj kod nekih drugih rešenja. DT4000 će takođe biti dostupan kao drajv sa centralizovanom kontrolom krajem godine.

· DTVPM: kompanijama klijentima nudi centralizovanu kontrolu aktivnosti svih USB uređaja. Uz efikasnost prvoklasnog serverskog softvera SafeConsole razvijenog od strane kompanije BlockMaster sa najširom i najprofesionalnijom ponudom na tržištu, DTVPM rešenje nudi napredne opcije koje uključuju kontrolu lozinke, kontrolu stanja uređaja, zapis o iznošenju fajlova i opciju restriktivne upotrebe fajlova, kako bi se omogućila kontrola tipa fajlova koji mogu da se čuvaju na drajvu.

„Kontrolisani sigurnosni USB drajvovi su neophodni mnogim profesionalnim organizacijama,” izjavio je Anders Kjellander, direktor za sigurnost u kompaniji BlockMaster. „Finansijske, pravne i istinski praktične prednosti kontrole nad korišćenjem USB uređaja predvode ovaj trend. Čvrsti međusobni odnosi između kompanije BlockMaster i svetskog lidera kao što je kompanija Kingston za korisnike znači visoku dostupnost kontrolisanih USB drajvova.”

„ Kompanija Kingston je poznata širom sveta kao broj jedan proizvođač memorija na top 500 listi časopisa Fortune. Naša stručnost pogledu standarda enkripcije na visokom nivou, pristup kontrolerima i NAND Flash čipovima širom sveta, u kombinaciji sa ogromnom kupovnom moći i kanalima distribucije omogućavaju nam da naše nasleđe proširimo na korporativna okruženja zahvaljujući našim sigurnosnim USB ponudama,” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja kompanije Kingston za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru. „Pored DT4000, naša saradnja sa kompanijom liderom u proizvodnji sigurnosnih softverskih rešenja kao što je BlockMaster pruža našoj svetskoj bazi korisnika povoljno, centralizovano rešenje za prenosive podatke, sigurnost i zaštitu.”

Drugi sigurnosni USB Flash drajvovi kompanije Kingston koji će tek biti predstavljeni uključuju verziju uređaja DataTraveler4000 sa centralizovanom kontrolom namenjenu korporacijama koje zahtevaju FIPS 140-2, Nivo 2 standard.

Leave a Reply