Gadgets

Korišćenje pozicionog sistema GLONAS-a u automobilskom transportu

Od 1. januara 2012. godine sve ruske kompanije, koje se bave putničkim prevozima, moraju da montiraju na transportnim sredstvima uređaje, opskrbljene sistemom GLONAS. Bez toga preduzeće neće dobiti licencu za prevoz putnika.

Od ove godine će čitav transport, koji se koristi za državne potrebe, mora da bude opskrbljen sistemom GLONAS. Za sada taj zahtev obuhvata samo automobile, koji prevoze specijalnu ili opasnu robu. Ruski sistem globalnog pozicionisanja proradio je 1993. godine, ali se proces implementacije na transportu i u drugim segmentima odvijao sporo. Kao glavno obrazloženje, koje je sprečavalo široko korišćenje GLONAS, pominjala se visoka cena nautičkih prijemnika, kao i činjenica da nije bio potpuno formiran satelitski deo sistema. Danas su ti problemi rešeni, – kaže izvršni direktor grupe kompanija M2M telematika Aleksej Smjatskih.

Danas svi tehnički problemi, koji su smetali masovnoj primeni GLONAS, rešeni su. Satelitska grupacija je potpuno završena. Obimi proizvodnje nautičkih prijemnika u Rusiji rastu svake godine višestruko uz smanjene cene. Danas njihova cena može da se uporedi sa sličnim proizvodima GPS.

Danas deluju dva globalna sistema – GLONAS i GPS.

Do 2014.-2016. godine će verovatno proraditi evropski sistem GALILEO. Svoj sistem globalnog pozicionisanja razrađuje Kina. To znači da će konkurencija na tom tržištu rasti, Rusija ne sme, a da to ne uzima u obzir da bi sačuvala konkurentnost, – ističe Aleksej Smjatskih.

Šanse za primenu aparature na bazi prijemnika GLONAS i dalje su veliki. Ma šta govore o tempu stvaranja nautičkih sistema u drugim zemljama, recimo, u Kini, predstoje godine rada, dok je GLONAS drugi u svetu potpuno formirani sistem, koji radi. Potrebno je što pre ići s ruskim nautičkim tehnologijama na tržišta Južne Amerike, Afrike, Bliskog Istoka. Potražnje ima, što više, ona raste. Bilo bi glupo a da se ne iskoriste te mogućnosti.

Danas se u Rusiji nautički sistemi i ruske, i američke proizvodnje koriste na svim vrstama transporta – vazdušnom, železničkom, vodenom, automobilskom, – ističe ekspert. Ima mnogo realnih primera njihove primene. Što više, danas se polje mogućnosti proširuje. Može se govoriti ne samo o transportu, već i o fizičkim licima. U nizu zemalja već postoje programi za implementaciju nautičkih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i socijalnom osiguranju. Uskro će se i u Rusiji primenjivati takve tehnologije uz korišćenje ruskog sistema GLONAS.

Leave a Reply