E-servisi · Gadgets

Mapsoft izrađuje atlase karata državne granice Srbije i Makedonije

Nakon uspešno završenog atlasa državne granice Republike Srbije i Republike Rumunije, MapSoft je sa uspehom izradio novi atlas. Investitor na ovom projektu bilo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, kao i odgovarajući državni organ sa makedonske strane, a projekat je realizovan u okviru zajedničke proizvodnje digitalnih topografskih podloga bivšeg preduzeća Geokarta i MapSofta.

U okviru projekta izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje granične linije u dva navrata – krajem 2008. i sredinom 2009. godine. Korišćena je digitalna aerofotogrametrijska kamera Intergraph DMC, sa kojom je snimljeno 134 snimka, na dužini od cca. 100 km, u R= 1: 20000 i sa GSD= 0.25m.

Posle Atlasa državne granice sa Rumunijom, ovo je drugi Atlas državne granice, koji firma MapSoft izraduje fotogrametrijskom metodom. Ovaj način izrade predstavlja aktuelnu vrhunsku tehnologiju tehničkog dokumentovanja linije državne granice. Rezultat su precizni elektronski dokumenti, veoma pogodni za vizuelizaciju, kontrolu i ažuriranje državne dokumentacije sa jedne strane, a sa druge, atraktivni Atlas državne granice, veličine A2 formata, sa analognim prikazom protezanja državne granice na ortofoto podlozi u razmeri 1: 2500 (detalji u 1: 250).

Firma MapSoft omogućila je i 3D vizuelizaciju svih 100 km državne granice u svom novorazvijenom 3Dphoto sistemu, pružajući tako dodatnu vrednost digitalnih podataka korišćenih u ovom projektu. Ekskluzivnost ovog načina stereo prikaza geografskih i drugih fenomena predstavlja novi zaštitni znak kompanije MapSoft.

Leave a Reply