E-servisi · Gadgets

MAPSOFT izvršio obnovu premera u K.o. Nova Gajdobra

Krajem druge nedelje jula 2010. godine preduzeće za geomatiku MapSoft predalo je i svoj drugi projekat obnove premera i komasacije ove godine – za K.o. Nova Gajdobra. Svečanoj primopredaji elaborata novog premera gradjevinskog reona i novog premera kroz komasaciju vangradjevinskog reona u Maloj sali Opštine Bačka Palanka prisustvovali su predstavnici investitora, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Opštine Bačka Palanka, nadzorne institucije Republičkog geodetskog zavoda, kao i izvodjača radova, Konzorcijuma MapSoft.

Nakon veoma informativne prezentacije izvršenih radova od strane predstavnika MapSofta i prigodne reči gospodje mr. Stojanke Branković, u prisustvu gospodina Aleksandra Matića iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u atmosferi obostranog zadovoljstva elaborate su preuzeli Zamenik predsednika Opštine Bačka Palanka i direktor SKN Bačka Palanka, gospodin Jan Trpka.

Komasacija K.o Nove Gajdobre je karakteristična po tome što je demonstriran novi pristup u izvodjenju komasacija primenom novih tehnologija (GIS – GPS – digitalna fotogrametrija), novi pristup u izvodjenju komasacija od strane konzorcijuma privatnih firmi, koje su svaka za sebe specijalizovane za pojedine vrste radova, pristupu u pogledu stručnog nadzora od strane RGZ putem privremenih mesečnih situacija, kao i zbog novog pristupa u formiranju projekta izvedenog stanja (elaborata realizacije) u potpuno digitalnom obliku.

Možda najznačajnije od svega jeste činjenica da je ovo prva komasacija koja je završena posle pauze od 15-tak godina u izvodjenju komasacija u Srbiji.

Ukupna površina K.o. Nova Gajdobra iznosi 1775 ha, od čega 108 ha zauzima gradjevinski reon, dok ostatak površine od 1667 ha čini komasaciono područje. Radovi na obnovi premera u K.o. Nova Gajdobra započeti su septembra 2007. godine.

Izrada projekta komasacije, njegova analitička obrada, kao i formiranje iskaza starog stanja za svakog učesnika komasacije (919 iskaza) izvršeno je do sredine maja 2008., nakon čega je usledila raspodela komasacione mase – nadela novih parcela. Iste godine, tokom oktobra i novembra izvršeno je uspešno uvodjenje u posed učesnika komasacije. Početkom 2009. godine formirana je baza podataka DKP-a novog stanja i izvršena izrada skica za komasaciono područje. Nakon toga je u jesen 2009. godine Republički geodetski zavod izvršio katastarsko klasiranje. Ostatak vremena potrošen je na izradu i pregled finalnih baza DKP-a i DTP-a i elaborata realizacije.

Leave a Reply