Gadgets

NASA koristi NVIDIA 3D Vision naočare kako bi upravljali Mars roverom

NASA je potrošila 2.5 milijardi dolara kako bi poslala Curiosity rover na Mars. Da bi ta oprema radila kako treba, roverom se upravlja zahvaljujući kamerama na samom roveru, čija se slika zatim prenosi u 3D i operateri iz NASA centra upravljaju roverom gledajući 3D prostorne snimke.

Zahvaljujući potrebama gejmera na zemlji NASA je u mogućnosti da oseti 3D prostor vam planete Zemlje. Zahvaljujući ovome ruta rovera se planira 3D “game-like” okruženju.

Leave a Reply