E-servisi · Gadgets

Obuka za korišćenje editora metapodataka

Organizovana je obuka o standardu za metapodatke i korišćenje editora metapodataka za predstavnike institucija koje imaju prostorne podatke na geoportalu.

Republički geodetski zavod izradio je predlog standarda za metapodatake koji opisuju skupove prostornih podataka prema INSPIRE zahtevima i ISO 19115 standardu. Editor metapodataka je aplikacija za prikupljanje i održavanje metapodataka u skladu sa predloženim standardom. Editor omogućava kreiranje validnih xml fajlova u skladu sa standardom ISO 19139.

U cilju realizacije aktivnosti na uspostavljanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP), u skladu sa zakonskim obavezama i usvojenom strategijom, organizovana je dana 23.03.2011. obuka za predstavnike državnih institucija koje sarađuju na obezbeđenju geopodataka za objavljivanje na geoportalu. Prisutni su upoznati sa predlogom standarda za metapodatke o prostornim podacima u okviru NIGP-a i korišćenju editora za prikupljanje metapodataka.

Obuci su prisustvovali predstavnici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, Agencije za zaštitu životne sredine i JP Putevi Srbije.

Nakon obuke, korišćenjem editora metapodataka obučeni korisnici opisaće skupove prostornih podataka iz njihove nadležnosti. Metapodaci će biti dostupni na geoportalu za pretraživanje i pregled.

 

Leave a Reply